Rediger en tråd

Har du fundet en fejl i en tråd, du har slået op? Fundet på en bedre titel til den? Intet problem. Du kan altid gå tilbage og redigere tråde, selv efter at du har slået dem op.

Det er kun admins og oprettere af en tråd, der kan redigere en tråd.

Rediger trådens emne

 1. Åbn tråden.
 2. Klik på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Vælg Rediger trådens emne.
 4. Rediger emnet, og klik på Gem ændringer.

Rediger trådens brødtekst

 1. Åbn tråden.
 2. Gå til det første indlæg i tråden og tryk på ikonet med tre prikker til højre for det.
 3. Vælg Rediger tråd.
 4. Rediger emnet som du synes, og klik på Gem.

Rediger trådens emne

 1. Åbn tråden.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Vælg Rediger trådens emne.
 4. Rediger emnet, og tryk på Gem.

Rediger trådens brødtekst

 1. Åbn tråden.
 2. Gå til det første indlæg i tråden og tryk i længere tid på det.
 3. Vælg Rediger.
 4. Rediger emnet som du synes, og tryk på Gem.

Rediger trådens emne

 1. Åbn tråden.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker nederst til højre.
 3. Vælg Rediger trådens emne.
 4. Rediger emnet, og tryk på Gem.

Rediger trådens brødtekst

 1. Åbn tråden.
 2. Gå til det første indlæg i tråden og tryk på ikonet med tre prikker til højre for det.
 3. Vælg Rediger.
 4. Rediger emnet som du synes, og tryk på Gem.

Når du redigerer en tråds emne, vil en besked blive slået op i tråden, så folk ved, at du har foretaget ændringen.