Sådan fungerer gæster i Twist

Uanset om du arbejder med uafhængige entreprenører, agenturer, tredjeparts samarbejdspartnere eller en anden form for midlertidigt team-medlem, har du til tider brug for at have gæster i dit Twist-team. Sådan fungerer gæster i Twist:

Hvad er gæster?

Gæster har kun adgang til de kanaler, du vælger til dem. De kan føre samtaler med team-medlemmerne i de pågældende kanaler og fortsætte deres arbejde der.

Der er to slags gæster - enkeltkanals- og flerkanals-gæster, baseret på hvor mange kanaler de har adgang til.

Enkeltkanals-gæster har kun adgang til en kanal:

 • De har fuld adgang til den ene kanal, de er føjet til, ligesom et team-medlem.
 • De kan ikke se andre kanaler.
 • De kan kun se team-medlemmer, der er i den pågældende kanal.
 • De kan kun sende direkte beskeder til medlemmer i kanalen.
 • Enkeltkanals-gæster er nyttige, når du skal arbejde med personer på ét bestemt projekt.
 • Enkeltkanals-gæster er gratis.

Flerkanals-gæster har adgang til flere kanaler:

 • De har fuld adgang til alle de kanaler, de er føjet til, ligesom et team-medlem.
 • De kan ikke se noget uden for kanalerne.
 • De kan kun se team-medlemmer i de kanaler, du har tilføjet dem til.
 • De kan kun sende direkte beskeder til team-medlemmer i de kanaler, du har tilføjet dem til.
 • Flerkanals-gæster er nyttige, når du skal arbejde sammen med nogen i længere tid på mange projekter.
 • Flerkanals-gæster faktureres på samme måde som almindelige medlemmer af dit team.

Sådan inviterer du gæster til Twist

Læs om hvordan du  inviterer en gæst til dit Twist, og tjek nogle tips til at bruge Twist til kunder, gæster og entreprenører.

Sådan administreres gæsters tilladelser og adgang

På et tidspunkt vil du muligvis ønske at ændre en gæst til et team-medlem eller omvendt. Læs vores supportartikel om, hvordan du skifter et medlems rolle mellem gæst, team-medlem eller admin.

Det er kun, admins der kan ændre en gæsts rolle.

Hvis du vil ændre en gæst fra flerkanals- til enkeltkanals-gæst eller omvendt, gør du det ved blot at tilføje eller fjerne vedkommende til/fra kanaler.

 • Hvis personen kun er i en kanal, vil vedkommende være en enkeltkanals-gæst.
 • Hvis personen er i flere kanaler, vil vedkommende være en flerkanals-gæst.

Enkeltkanals- og flerkanals-gæster har forskellig adgang og tilladelser i Twist. Her er en komplet liste over, hvad de kan og ikke kan gøre.

Handling

Flerkanals-gæst

Enkeltkanals-gæst

Opret offentlige kanaler

Opret private kanaler

Slutte sig til offentlige kanaler de er blevet inviteret til

Slutte sig til private kanaler de er blevet inviteret til

Starte en direkte besked med andre brugere i samme kanal

Starte en direkte besked med andre brugere som ikke er i samme kanal

Modtage en besked fra ethvert team-medlem i hele Twist-teamet

Deltage i samtaler i flere kanaler

Redigere, arkivere eller slette kanaler

Blive tilføjet til en gruppe

Oprette nye grupper

Tilføje nye team-medlemmer til dit Twist-team

Invitere andre brugere til en kanal

Fjerne andre brugere fra en kanal

Fakturering:

Fakturering af gæster er let at forstå:

 • Enkeltkanals-gæster er gratis.
 • Flerkanals-gæster faktureres på samme måde som almindelige team-medlemmer.
Du vil kun blive faktureret for flerkanals-gæster, hvis du er på et Twist Unlimited-abonnement. Hvis du har en flerkanals-gæst på Twist Free-løsningen, vil de være gratis (og vil kun kunne se en måneds tråd- og beskedhistorik lige som alle andre gratis medlemmer).

Dit Twist vil automatisk holde styr på, om dine gæster er flerkanals- eller enkeltkanals-gæster. Her er et par noter om, hvordan fakturering af gæster er organiseret:

 • En gæst tælles som enkeltkanals- eller flerkanals-gæst baseret på, hvor mange aktive kanaler de er i. Arkiverede eller slettede kanaler tæller ikke med i forhold til status som flerkanals-gæst.
 • Når en kanal arkiveres, vil alle flerkanals-gæster i den pågældende kanal få deres status revurderet: hvis de nu kun er i én kanal, konverteres de automatisk til en enkeltkanals-gæst. Ændringen af faktureringen håndteres automatisk af Twist.
 • Når en flerkanals-gæst bliver til en enkeltkanals-gæst, vil vi kreditere dit team pro rata baseret på, hvor længe gæsten var flerkanals-gæst. Ada Bot sender også en besked til dine team-admins.
 • Når en enkeltkanals-gæst bliver en flerkanals-gæst, registrerer Twist det automatisk og debiterer dig et prorateret beløb i din næste faktureringsperiode. Ada sender også en besked til dine team-admins.

FAQ'er

Q: Hvor meget koster en gæst?

A: Enkeltkanals-gæster er gratis, og flerkanals-gæster faktureres på samme måde som almindelige brugere.

Q: Hvad sker der, når en enkeltkanals-gæst tilføjes til en ekstra kanal?

A: Gæsten opgraderes automatisk til en flerkanals-gæst, og Ada sender en direkte besked til kontoens admins og giver dem besked om ændringen.

Flerkanals-gæsten vil derefter blive faktureret som en almindelig bruger med en prorateret sats for den måned, hvor vedkommende blev tilføjet. Admin kan omgøre ændringen ved at fjerne flerkanals-gæsten fra den ekstra kanal så personen igen bliver en enkeltkanals-gæst.

Q: Hvem kan tilføje gæster og opgradere enkeltkanals-gæster til flerkanals-gæster?

A: Medlemmer og admins kan invitere begge typer gæster; men kun admins kan ændre en gæsts rolle, efter at personen er blevet tilføjet.

Medlemmer og admins kan begge tilføje eksisterende gæster til flere kanaler, hvilket kan ophøje en enkeltkanals-gæst til en flerkanals-gæst, som også faktureres i overensstemmelse hermed.

Q: Kan flerkanals-gæster tilføje sig selv til flere kanaler?

A: Nej. De kan ikke føje sig selv til yderligere kanaler. Alle gæster, herunder flerkanals-gæster, kan kun deltage i kanaler, som de er blevet tildelt af en admin eller et medlem af teamet.

Q: Kan gæster sende direkte beskeder til medlemmer af mit Twist eller få adgang til teamets kontaktliste?

A: Gæster kan kun se og sende direkte beskeder til medlemmer i de kanaler, som de er med i.

Q: Kan gæster oprette grupper?

A: Nej.

Q: Kan gæster tilføje nye team-medlemmer til mit Twist?

A: Nej.

Q: Hvordan justerer jeg en gæsts tilladelser og adgang?

A: Se ovenstående afsnit under Administrer gæsters tilladelser og adgang.

Q: Hvad hvis en gæst er medlem af en kanal, der er arkiveret eller dearkiveret?

A: Gæster betragtes kun som flerkanals-gæster, hvis de er inkluderet i mere end en aktiv kanal (dvs. ikke arkiveret eller slettet).

Hvis en flerkanals-gæst er i to kanaler, og den ene arkiveres, bliver den gæst automatisk nedgraderet til en gratis enkeltkanals-gæst.

Hvis kanalen senere bliver dearkiveret, sker det omvendte, og enkeltkanals-gæsten opgraderes til en flerkanals-gæst og faktureres derefter.

Q: Kan almindelige brugere kontakte gæster?

A: Ethvert medlem (ikke-gæst) af teamet har adgang til hele teamets kontaktliste, inklusive alle gæster. Fulde medlemmer kan få fat i enhver gæst ved hjælp af direkte beskeder. For at underrette en gæst i en kommentar eller tråd skal det fulde medlem dog være medlem af samme kanal som gæsten.

Q: Kan gæster sende direkte beskeder til medlemmer af mit team?

A: En gæst kan ikke starte en direkte beskedsamtale med et medlem uden for egen kanal. Men når et team-medlem har sendt en direkte besked til en gæst, kan gæsten svare og fortsætte samtalen med team-medlemmet så længe de ønsker.

Q: Hvor mange gæster kan jeg have på min konto?

A: Der er ingen grænse for hvor mange gæster du kan invitere, uanset om du bruger Free-løsningen eller har et eller Unlimited-abonnement. Du bør dog se ovenfor for at få indblik i, hvordan enkeltkanals- og flerkanals-gæster faktureres.

Q: Hvis vi opgraderer til Twist Unlimited, vil vores gæster da have adgang til ubegrænset fillagring og kunne se tråde og beskeder i mere end en måned?

A: Ja, hvis dit team opgraderer til Twist Unlimited, vil dine gæste-team-medlemmer have adgang til ubegrænset fillagring. De vil også kunne se deres fulde historik for kommentarer og beskeder og vil ikke være begrænset til en måned.