Mikä on Twist Unlimited?

Twististä löytyy sekä ilmaisversio että maksullinen Unlimited-versio. Jos haluat saada kaiken irti Twististä. Unlimited-suunnitelma on sinulle.

Rajoittamaton arkisto

Tiimisi koko historia on selailtavissa ja haettavissa.

Rajoittamattomat integraatiot

Integroi Twist muiden sovellusten kanssa, joita käytät työssäsi. Löydät kaiken tarvittavan Twististä sen sijaan, että etsisit tietoja useasta eri paikasta.

Rajoittamaton tiedostojen tallennus

Jaa ideoita ja saa palautetta tiedostoista, asiakirjoista ja kuvista. Ei enää "missä se tiedosto taas olikaan" -hetkiä.

Twist Unlimited sisältää myös:

  • Ensisijainen tuki
  • Natiivisovellukset iOS:lle, Androidille, Macille ja Windowsille
  • Mukautetut ryhmät tiimin tai osaston tavoittamiseen
  • Googlen todennus (OAuth)

Twist Unlimited on saatavilla hintaan 6,50 €/kk/käyttäjä kuukausittain laskutettuna tai 5,50 €kk/käyttäjä vuosittain laskutettuna (-17 %). Päivitä Unlimited-suunnitelmaan jo tänään.

Minusta se on hieman kallis...

Kun olet tilannut Twistin, olet tehnyt yhden parhaimmista investoinneista tiimisi toimintaedellytysten parantamiseksi. Mahdollisesti lunastat kulut käyttäjää kohden kuukauden ensimmäisinä päivinä, kun korvaat aikaa vievät kokoukset tilapäivityksillä Twistissä. Saat kaikenlaisia etuja auttaessa tiimiäsi välttämään häiriötekijöitä ja keskittymään tekemään merkityksellistä työtä sen sijaan, että käyttäisivät aikansa ja energiansa loputtomiin keskusteluihin ja sekavien sähköpostien käsittelyyn.

Turvallisuusasioilla on merkitystä. Se on osa liiketoimintaamme.

Olemme palvelleet Todoistin yritysasiakkaita kymmenen vuoden ajan käyttäen uusimpia turvaprotokollia. Keskeinen tehtävämme on varmistaa, että tietosi ovat turvassa meillä. Lue Twistin turvallisuustiedot täältä.