Forkast et utkast på en tråd

Har du ombestemt deg om en ny tråd du har kladdet litt på? Du kan forkaste et utkast på en tråd når som helst:

Du vil ikke kunne hente frem utkastet når du har forkastet det.

  1. Åpne tråden med utkastet på plattformen der du lagde utkastet (Eksempel: Hvis du lagde utkastet i en nettleser, må du åpne utkastet i en nettleser). Utkastet vil være øverst i kanalen der du lagde det.
  2. Nederst til høyre klikker du på Forkast.
  3. Klikk på Forkast for å bekrefte.
  1. Åpne tråden med utkastet på plattformen der du lagde utkastet (Eksempel: Hvis du lagde utkastet i en nettleser, må du åpne utkastet i en nettleser). Utkastet vil være øverst i kanalen der du lagde det.
  2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
  3. Velg Forkast utkast.
  4. Trykk på Forkast for å bekrefte.
  1. Åpne tråden med utkastet på plattformen der du lagde utkastet (Eksempel: Hvis du lagde utkastet i en nettleser, må du åpne utkastet i en nettleser). Utkastet vil være øverst i kanalen der du lagde det.
  2. Øverst til venstre trykker du på Avbryt.
  3. Trykk på Forkast utkast for å bekrefte.