Forkast et utkast på en tråd

Har du ombestemt deg om en ny tråd du har kladdet litt på? Du kan forkaste et utkast på en tråd når som helst:

Du vil ikke kunne hente frem utkastet når du har forkastet det.

  1. Klikk på utkastet (det vil være øverst i kanalen hvor du opprettet det).
  2. Klikk på Forkast nederst til høyre for utkastet.
  3. Et vindu dukker opp som spør deg om du er sikker på at du vil forkaste utkastet. Klikk på Forkat for å bekrefte.
  1. Trykk på utkastet (det vil være øverst i kanalen hvor du opprettet det).
  2. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre.
  3. Trykk på Forkast utkast.
  4. Et vindu dukker opp som spør deg om du er sikker på at du vil forkaste utkastet. Klikk på Forkat for å bekrefte.
  1. Trykk på utkastet (det vil være øverst i kanalen hvor du opprettet det).
  2. Trykk på Avbryt-knappen øverst til venstre.
  3. Trykk på Forkast utkast for å bekrefte.