Legg til emoji

Legg til noen emojier i innlegget ditt som en måte å hjelpe deg med å uttrykke følelser sammen med skrevet tekst (eller bare for å gjøre dem litt kulere) 😊

Hvordan legge en emoji til i et innlegg

Bruk Twists egen emoji-velger, ved å klikke på emjomi2.pngemoji-ikonet.

Screenshot_2020-09-18_at_15.40.44.png

  • I Windows 10 trykker du på Windows-tasten + semikolon eller punktum (dette avhenger av tastaturet ditt) for å hente opp en emoji-liste.
  • I macOS vil CTRL + + Mellomrom bringe opp en emoji-liste.
  • Hvis du bruker mobil, kan du bruke tastaturets emoji-innstillinger til å sette inn en emoji 🤳
  • Til slutt, hvis du er desperat, kan du kopiere og lime inn emoji fra getemoji.com.

Hvis du bruker Twist i Windows eller på nett, kan du bruke vårt komponeringsverktøy til å formatere innlegget ditt (fet, kursiv, kulepunktliste, koblinger, inkludere bilder osv.). Hvis du bruker Twist på mobile eller i macOS, kan du bruke tekstformatering til å formatere innlegget ditt.