Legg til emojier

Emojier hjelper deg med å uttrykke følelser sammen med skrevet tekst. 😊

Slik kan du legge til emojier på datamaskinen din:

  • I Windows kan du bruke det virtuelle tastaturet til å hente opp en liste med emojier.
  • I macOS vil ctrl + ⌘ + Mellomrom hente opp en emojiliste.

Hvis du bruker mobil, kan du bruke tastaturets emoji-innstillinger til å sette inn en emoji. 🤳

Til slutt, hvis du er desperat, kan du kopiere og lime inn emojier fra getemoji.com.