Merk en tråd som lest eller ulest

Når det begynner å bli travelt, har du ikke tid til å lese hver nye tråd som kommer din vei. Noen ganger vil du bare merke en tråd som lest og fortsette med noe annet.

Noen tråder er imidlertid så viktig at selv etter at du har lest dem, vil du sørge for at du husker å lese dem igjen senere. I disse situasjonene kan du merke trådene som ulest.

Slik håndterer du begge disse situasjonene.

  1. Åpne tråden du vil merke som lest eller ulest.
  2. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre i trådens rute.
  3. Klikk på Merk som ulest/lest (avhengig av statusen til tråden).
  1. Trykk lenge på tråden for å merke den som lest eller ulest.
  2. Fra menyen velger du Merk som ulest/lest (avhengig av statusen til tråden).
  1. Åpne tråden du vil merke som lest eller ulest.
  2. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre.
  3. Fra menyen velger du Merk som ulest/lest (avhengig av statusen til tråden).

 

Du kan også raskt merke en tråd som lest eller ikke lest ved å bruke handlingsknappene.