Lagre en kommentar som et utkast

Når du har startet å skrive en kommentar i en tråd, men vil fortsette med den senere, kan du enkelt lagre kommentaren som et utkast.

Etter at du har begynt å skrive kommentaren, er det bare å klikke deg til en annen del av Twist. Når du kommer tilbake til den tråden, vil den uferdige kommentaren din vente på deg.