Demp meldinger

Du kan dempe spesifikke samtaler for ikke lenger å få varsler for meldinger fra et teammedlem eller en gruppe. Det er veldig nyttig hvis du vil unngå distraksjoner når du fokuserer dypt på arbeidet.

  1. På Meldinger-fanen åpner du samtalen du vil dempe.
  2. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre i meldingen.
  3. Klikk på Demp …
  4. Velg hvor lenge du vil dempe samtalen.
  5. Klikk på Demp.
  1. På Meldinger-fanen åpner du samtalen du vil dempe.
  2. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre i meldingen.
  3. Velg eller før pekeren over Demp.
  4. Velg hvor lenge du vil dempe samtalen.
  5. Klikk på Demp.
 1. Meldinger-fanen åpner du samtalen du vil dempe.
 2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i meldingen.
 3. Trykk på Demp.
 4. Velg hvor lenge du vil dempe samtalen.
 1. På Meldinger-fanen åpner du samtalen du vil dempe.
 2. Trykk på navnet til teammedlemmet eller medlemsliten øverst i meldingen for å åpne Detaljer-vinduet.
 3. Flytt Demp-bryteren fra av til på.
 4. Velg hvor lenge du vil dempe samtalen.
 5. Trykk på Ferdig.