Legg til medlemmer i en gruppe

Grupper i Twist gjør det enkelt å raskt å varsle en håndfull personer, som «finansteamet» eller «NYC-kontoret», samtidig. På denne måten trenger du ikke å måtte huske på alle du skal varsle, du trenger bare huske på gruppen du vil varsle.

Slik legger du til medlemmer i en eksisterende gruppe.

 1. Fra Team-fanen klikker du på gruppen du vil legge til medlemmer i.
 2. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Klikk på Endre gruppe …
 4. I Legg til etter navn-feltet begynner du å skrive inn navnene til personene du vil legge til. Navnene deres fullføres automatisk, og deretter kan du velge dem.
 5. Legg til så mange medlemmer i gruppen som du måtte ønske.
 6. Klikk på X øverst til høyre.
 1. Fra Team-fanen klikker du på gruppen du vil legge til medlemmer i.
 2. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre.
 3. Klikk på Endre gruppe …
 4. I Legg til medlemmer-feltet begynner du å skrive inn navnene til personene du vil legge til. Navnene deres fullføres automatisk, og deretter kan du velge dem.
 5. Legg til så mange medlemmer i gruppen som du måtte ønske.
 6. Klikk på Lagre nederst til høyre.
 1. Trykk på menyikonet øverst til venstre, og klikk på Teammedlemmer.
 2. Trykk på Grupper-fanen.
 3. Trykk på gruppen du vil legge til medlemmer i.
 4. Trykk på profilen med et pluss-ikon øverst til høyre.
 5. Du kan enten:
  1. Trykk på Legg til brukere-knappen og velg brukere fra listen.
  2. Trykk på søkelinjen øverst og skriv navnet til personen du vil legge til, og trykk deretter på navnet til personen.
 6. Trykk på Tilbake.
 1. Fra Team-fanen trykker du på Grupper øverst til venstre.
 2. Trykk på gruppenavnet du vil legge til medlemmer i.
 3. Trykk på Endre øverst til høyre.
 4. Trykk på Brukere.
 5. Trykk på + øverst til høyre.
 6. Velg hvilke personer du vil legge til i gruppen ved hjelp av boksene.
 7. Trykk på Lagre øverst til høyre.
 8. Trykk på tilbake-pilen øverst til venstre.
 9. Trykk på Lagre øverst til høyre.