Tastatursnarveier i Twist

Når du kommer i en god flyt i Twist, ønsker du raskt å kunne legge til kommentarer og skrive meldinger. Her er noen tastatursnarveier som vil hjelpe deg med det.

Snarveier for navigering

Handling

Snarvei

Gå til trådvisning

ctrl + shift + 1

Gå til meldingsvisning

ctrl + shift + 2

Gå til teamvisning

ctrl + shift + 3

Gå til søk

ctrl + shift + 4

Gå til innboks

ctrl + shift + i

Gå til stjernemerket

ctrl + shift + s

Åpne innstillinger

ctrl + shift + ,

Skriv en melding

Enter
Publiser en kommentar/tråd ctrl + enter

Handling

Snarvei

Forrige/neste fane

⇧⌘[, ⇧⌘]

Gå til trådvisning

⌘1

Gå til meldingsvisning

⌘2

Gå til teamvisning

⌘3

Gå til søk

⌘4

Åpne innstillinger

⌘,

Naviger tilbake/fremover

⌘[, ⌘]

Bytt team (etter tall)

⌥⌘1 .. ⌥⌘0

Bytt team (tilbake/frem)

⌥⌘[, ⌥⌘]

Skriv en melding

Enter

Publiser en kommentar/tråd

⌘Enter

Snarveier for handling

Handling

Snarvei

Opprett en ny tråd

ctrl + shift + n

Søk etter eksisterende eller opprett ny samtale

ctrl + shift + n

Legg til teammedlem

ctrl + shift + n

Merk som lest/ulest (tråder og samtaler)

ctrl + shift + u

Stjernemerk / fjern stjernemerking for en tråd

ctrl + shift + l

Kopier en kobling til den nåværende tråden

ctrl + shift + c

Legg til i Todoist (tråd og samtale)

ctrl + shift + t

Endre forrige kommentar/melding

Handling

Snarvei

Opprett en ny tråd

⌘N

Søk etter eksisterende eller opprett ny samtale

⌘N

Legg til teammedlem

⌘N

Merk som lest/ulest (tråder og samtaler)

⇧⌘U

Merk alle som lest (tråder og samtaler)

⌥⌘U

Demp gjeldende samtale/tråd

⇧⌘M

Stjernemerk / fjern stjernemerking for en tråd

⇧⌘L

Legg til i Todoist (tråd og samtale)

⇧⌘T

Endre forrige kommentar/melding

↑ (når markøren din er fokusert på personen som skrev kommentaren/meldingen)

Endre mottakere av kommentar

⌥⌘R

Hvis du ønsker flere snarveier, kan du ta spørreundersøkelsen vår for å hjelpe oss med å avgjøre hvilke snarveier vi skal inkludere i neste runde.