Når du bør bruke tråder i stedet for meldinger

Når du jobber med teamet ditt, er det situasjoner hvor tråder er mer effektive enn meldinger, og vice versa. Her er noen tips for når du bør bruke tråder, og når du bør bruke meldinger.

Tråder 📝

Meldinger 💬

Når bør jeg bruke tråder?

Når bør jeg bruke meldinger?

 • Kunngjøringer til hele teamet
 • Dele det store bildet, strategiske idéer o.l.
 • Prosjektoppdateringer
 • Samtaler hvor avgjørelser tas
 • Samtaler som kanskje trenger flere personer involvert senere
 • Diskusjoner over lengre perioder
 • Raskt finne ut av ting
 • Stille et raskt spørsmål
 • Få rask tilbakemelding fra en liten gruppe
 • Gratulerer et teammedlem
 • Sende morsomme, sosiale merknader
 • Private samtaler

Hvorfor bør jeg bruke tråder?

Hvorfor bør jeg bruke meldinger?

 • Returnere til fullstendig, kontekstuelle samtaler, enten det er ti minutter, to dager eller to uker senere
 • De er mulige å sjekke, så andre kan følge med og enkelt sjekke senere
 • Andre kan svare med omtanke når de selv ønsker det, uten å bli distrahert
 • Raskere og mer uformelt enn e-poster
 • Fin måte å være sosial med teammedlemmer på
 • Samtaler forblir private for andre, men søkbare for deg