Endre innstillingene dine for varsler

Varsler er små påminnelser om samtaler eller hendelser i Twist, som når du legges til i et nytt team.

Typer varsler i Twist

Du kan konfigurere hvilke hendelser i Twist som utløser et varsel. Her er alternativene dine og hva de betyr:

 • Alle tråder og meldinger: Du mottar et varsel for hver tråd som havner i innboksen din og hver melding sendt til deg.
 • Kun tråder: Du mottar et varsel for hver tråd som havner i innboksen din, men du får ikke noe varsel for meldinger sendt til deg.
 • Kun meldinger: Du mottar et varsel for meldinger sendt til deg, men du får ikke noe varsel for tråder som havner i innboksen din.
 • Kun @omtaler og private meldinger: Du mottar et varsel for tråder du omtales i og meldinger sendt til deg privat.
 • Kun @omtaler: Du mottar kun et varsel for tråd som du omtales i.
 • Kun private meldinger: Du mottar kun et varsel for meldinger sendt til deg privat.

Velg hvilke varsler du vil motta for hvert team

Her ser du hvordan du konfigurerer varsler for mobil, datamaskin og e-post.

 1. Klikk på bjellen øverst til høyre.
 2. Klikk på Dine innstillinger for varsler.
 3. Bruk Velg et team til å velge hvilket team du vil endre innstillingene for varsler for.
 4. Bruk På datamaskinen, varsle meg om-rullegardinmenyen til å velge hvilke typer varsler du ønsker å motta på datamaskinen (nett, Windows og macOS).

 5. Bruk På mobil, varsle meg om-rullegardinmenyen til å velge hvilke typer varsler du ønsker å motta på mobile enheter (Android og iOS).
 6. Når du ikke bruker Twist, kan du sørge for at du ikke varsles for hvert varsel rett etter at du lukker Twist. Klikk på Når jeg ikke er aktiv, varsle meg for å velge en tidsramme som passer deg.
 7. Bruk På e-post, varsle meg om-rullegardinmenyen for å velge hvilke typer varsler du ønsker å motta på e-post.
 8. Klikk på Lagre for å lagre endringene dine.
 1. Øverst til venstre trykker du på meny-ikonet.
 2. Trykk på teamet du vil endre innstillinger for varsler for.
 3. Trykk på Innstillinger for varsler.
 4. Trykk på På mobil, varsle meg om for å velge hvilke typer varsler du ønsker å motta på mobile enheter (Android og iOS).
 5. Når du ikke bruker Twist, kan du sørge for at du ikke varsles for hvert varsel rett etter at du lukker Twist. Trykk på Når jeg ikke er aktiv, varsle meg for å velge en tidsramme som passer deg.
 6. Bruk På e-post, varsle meg om-alternativet til å velge hvilke type varsler du ønsker å motta på e-post.
 7. Trykk på tilbake-pilen øverst til venstre for å lagre endringene dine.
 1. Trykk på Mer-ikonet nederst til høyre.
 2. Trykk på teamet du vil endre innstillinger for varsler for.
 3. Trykk på Varsler.
 4. Trykk på typen varsler du vil motta på hver plattform.
 5. Trykk på tilbake-pilen øverst til venstre for å lagre.