Slette en kanal

Når teamet ditt ikke lenger bruker en kanal, og du er klar for å fjerne den helt fra Twist, kan du enkelt slette den. Slik gjør du det:

Når du sletter en kanal, vil alt av data i kanalen slettes helt. Du vil ikke kunne få tilgang til dataen igjen. Hvis du tror det er en sjanse for at du kanskje trenger denne dataen senere, forestår vi at du arkiverer kanalen i stedet.

Slette en kanal

  1. Sørg for at du er teamadministrator eller kanalens eier.
  2. Fjern alle medlemmer fra kanalen du vil slette.
  3. Arkiver kanalen.
  4. Finn den arkiverte kanalen (du kan se hvordan du finner listen med arkiverte kanaler her) og forlat kanalen. Som siste person i kanalen vil du bli spurt om å bekrefte at du vil forlate og slette kanalen.
  5. Bekreft dette, og kanalen vil slettes.
Du kan ikke slette kanaler som kommer inkludert i Twist-arbeidsområdet ditt. Du kan imidlertid arkivere dem, så du ikke ser dem.