Få kobling til en kommentar

Noen ganger vil du dele kommentaren din med noen andre. En enkel måte å gjøre dette på, er å skaffe koblingen til kommentaren og sende den til personen. Det kreves bare et par klikk. Slik gjør du det:

  1. Før pekeren over kommentaren du vil skaffe en kobling til.
  2. Klikk på de tre prikkene i øvre høyre hjørne.
  3. Klikk på Kopier kommentarkobling.
  4. Koblingen kopieres til utklippstavlen din.
  1. Trykk lenge på kommentaren som du vil skaffe en kobling til.
  2. Fra menyen velger du Kopier kommentarkobling.
  3. Koblingen kopieres til utklippstavlen din.
  1. Trykk lenge på kommentaren som du vil skaffe en kobling til.
  2. Fra menyen velger du Kopier kommentarkobling.
  3. Koblingen kopieres til utklippstavlen din.