Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Edytowanie wątku

Zauważyłeś(-aś) literówkę w wątku, który umieściłeś(-aś)? Masz lepszy pomysł na tytuł? Bez obaw. W dowolnej chwili możesz edytować wątki, nawet już po ich zamieszczeniu.

Zmiana nazwy wątku

Nazwę wątku zmienić mogą tylko administratorzy i członkowie zespołu. Goście mogą to zrobić tylko w sytuacji, gdy sami utworzyli ten wątek.
 1. Otwórz wątek.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Zmień nazwę wątku....
 4. Wpisz nową nazwę i kliknij Zapisz zmiany.

Zmiana treści wątku

Jedynie twórca posta może edytować wiadomość.
 1. Otwórz wątek.
 2. Przejdź do pierwszego postu w wątku i kliknij ikonę trzech kropek po jego prawej stronie.
 3. Wybierz Edytuj wątek.
 4. Zmień tekst. Gdy już wszystko będzie jak należy, kliknij Zapisz.

Zmiana nazwy wątku

Nazwę wątku zmienić mogą tylko administratorzy i członkowie zespołu. Goście mogą to zrobić tylko w sytuacji, gdy sami utworzyli ten wątek.
 1. Otwórz wątek.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Zmień nazwę wątku.
 4. Wpisz nową nazwę i naciśnij Zapisz.

Zmiana treści wątku

Jedynie twórca posta może edytować wiadomość.
 1. Otwórz wątek.
 2. Przejdź do pierwszego postu w wątku, naciśnij go i przytrzymaj.
 3. Wybierz Edytuj wątek.
 4. Zmień tekst. Gdy już wszystko będzie jak należy, kliknij Zapisz.

Zmiana nazwy wątku

Nazwę wątku zmienić mogą tylko administratorzy i członkowie zespołu. Goście mogą to zrobić tylko w sytuacji, gdy sami utworzyli ten wątek.
 1. Otwórz wątek.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Edytuj temat wątku.
 4. Wpisz nową nazwę i naciśnij Zapisz.

Zmiana treści wątku

Jedynie twórca posta może edytować wiadomość.
  1. Otwórz wątek.
  2. Przejdź do pierwszego postu w wątku, naciśnij go i przytrzymaj.
  3. Wybierz Edytuj wątek.
  4. Zmień tekst. Gdy już wszystko będzie jak należy, kliknij Zapisz.
Jeśli masz zainstalowaną wersję iOS 13 lub nowszą, możesz również użyć menu kontekstowego wątku, aby go edytować.

Po każdej edycji tematu, w wątku zostanie automatycznie opublikowana wiadomość informująca o wprowadzeniu zmian.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 3