Usuwanie wersji roboczej wątku

Nie jesteś pewien, czy wątek, którego szkic tworzysz, spełni swoje zadanie? W każdej chwili możesz go usunąć:

Nie będzie można odzyskać wersji roboczej po jej usunięciu.

  1. Kliknij na wersję roboczą z wątkiem (będzie on na górze kanału w którym został utworzony).
  2. Kliknij Usuń w prawym dolnym rogu wersji roboczej.
  3. Pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć tą wersję roboczą. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
  1. Naciśnij wersję roboczą wpisu (będzie ona na górze kanału w którym został utworzony).
  2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
  3. Naciśnij Usuń wersję roboczą.
  4. Pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć tą wersję roboczą. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
  1. Naciśnij wersję roboczą wpisu (będzie ona na górze kanału w którym został utworzony).
  2. Naciśnij Anuluj w lewym górnym rogu.
  3. Naciśnij Usuń wersję roboczą, aby potwierdzić.