Wszyscy w kanale vs Wszyscy w wątku

Podczas dodawania komentarza możesz wybrać, kto ma zostać o nim powiadomiony. W menu powiadomień są do wyboru dwie opcje: Wszyscy w kanaleWszyscy w wątku. Poniżej wyjaśniamy te opcje i podajemy kilka użytecznych sposobów na ich wykorzystanie.

Wszyscy w kanale

Zaznaczenie Wszyscy w kanale spowoduje wysłanie komentarza do skrzynki odbiorczej każdego uczestnika kanału. Obejmuje to osoby, które mogą nie być obecne w wątku (jeżeli wiadomość jest wysyłana po utworzeniu wątku). Jest to dobre rozwiązanie dla przekazywania informacji, które dotyczą wszystkich osób w kanale, jak np. informacja o przerwie w działaniu usługi opublikowana na ogólnym kanale firmy.

Wszyscy w wątku

Zaznaczenie Wszyscy w wątku spowoduje wysłanie komentarza do skrzynki odbiorczej każdej osoby śledzącej ten wątek. Ponieważ wątki są tworzone z myślą o wybranej grupie odbiorców, prawdopodobnie będziesz używać tej opcji częściej niż Wszyscy w kanale. To dobre rozwiązanie, gdy chcesz zapytać osoby uczestniczące w wątku o ostateczną decyzję lub poprosić wszystkich o opinię w sprawie, której dotyczy dany wątek.

Często, zamiast większej grupy, możesz chcieć poinformować tylko wybrane osoby. Można uniknąć wysyłania zbyt wielu niechcianych powiadomień do osób, które nie są związane z tematem, powiadamiając tylko te osoby, które muszą przeczytać wybraną część dyskusji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1