Wszyscy w kanale vs Wszyscy w wątku

Podczas dodawania komentarza masz możliwość wyboru, kto ma zostać o nim powiadomiony. Dwie pierwsze opcje, które pojawiają się w menu powiadomień to Każdy w Kanale i Każdy w wątku. Poniżej wyjaśniamy te opcje i wymieniamy kilka użytecznych sposobów na ich wykorzystanie.

Zaznaczenie Każdy w Kanale spowoduje wysyłanie komentarza do skrzynki odbiorczej każdego członka kanału. Obejmuje to osoby, które mogą nie być obecnie wątku (jeżeli wiadomość jest wysyłana po utworzeniu wątku). Jest to dobre rozwiązanie dla nowych informacji, które dotyczą wszystkich osób w kanale, jak np. przerwanie pracy usługi wysłane na kanał firmowy.

Zaznaczenie "Każdy w wątku" spowoduje wysłanie komentarza do skrzynki odbiorczej każdej osoby śledzącej dany wątek. Ponieważ wątki są tworzone—z myślą o wybranej grupie odbiorców, prawdopodobnie będziesz używał tej opcji częściej niż "Każdy w kanale". To świetne rozwiązanie, gdy chcesz zapytać osoby z wewnątrz wątku o ostateczną decyzję lub poprosić wszystkich o opinię na temat tematu wątku.

Często, zamiast większej grupy, będziesz chciał poinformować tylko wybrane osoby. Można uniknąć wysyłania zbyt wielu niechcianych powiadomień do osób, które nie są związane z tematem, powiadamiając tylko osoby, które muszą przeczytać wybraną część dyskusji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0