Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Udostępnianie w wątku plików, zdjęć i załączników

Podczas tworzenia lub komentowania wątków może się zdarzyć, że będziesz chcieć dołączyć pliki, zdjęcia lub filmy, by w ten sposób ułatwić pracę swoim współpracownikom.

  • Podczas zakładania wątku możesz dołączyć pliki, zdjęcia i filmy postępując według tych wskazówek.
  • Podczas przesyłania komentarza w wątku możesz dołączyć pliki, zdjęcia i filmy, postępując według tych wskazówek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1