Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Zapraszanie członków zespołu do kanału

Kanały ułatwiają organizowanie dyskusji w zespole. Oto, jak możesz zaprosić członków zespołu, aby dołączyli do Twojego kanału.

 1. Otwórz kanał.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie nazwy kanału, by otworzyć menu opcji kanału.
 3. Kliknij Edytuj kanał.
 4. Wpisz imię członka zespołu w polu Dodaj wg nazwy; wyświetlona zostanie lista znalezionych osób.
 5. Kliknij imię członka, aby dodać go do kanału.
 1. Otwórz kanał.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze, aby otworzyć menu opcji kanału.
 3. Naciśnij przycisk Członkowie.
 4. Zobaczysz listę członków. Kliknij profil z ikoną plus w prawym górnym rogu.
 5. Wpisz nazwisko lub adres e-mail członka zespołu w polu Imię lub email; wyświetli się lista wyników.
 6. Możesz również wybrać użytkowników ręcznie za pomocą opcji Dodaj użytkowników lub zaimportować korzystając z opcji Importuj z kanału lub Importuj z grupy poniżej.
 7. Wybierz imię członka, aby dodać go do kanału.
 1. Otwórz kanał.
 2. Naciśnij nazwę kanału na górze.
 3. Naciśnij Dodaj członków.
 4. Wybierz osoby, które chcesz dodać.
 5. Po wybraniu wszystkich, których chcesz powiadomić, naciśnij Zapisz w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4