Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Zapraszanie członków zespołu do kanału

Kanały ułatwiają organizowanie dyskusji w zespole. Oto, jak możesz zaprosić członków zespołu, aby dołączyli do Twojego kanału.

 1. Otwórz kanał.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie nazwy kanału, by otworzyć menu opcji kanału.
 3. Kliknij Dodaj członków...
 4. Wpisz imię członka zespołu w polu Dodaj wg nazwy; wyświetlona zostanie lista znalezionych osób.
 5. Kliknij imię członka, aby dodać go do kanału.
 1. Otwórz kanał.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu opcji kanału..
 3. Naciśnij przycisk Członkowie.
 4. Zobaczysz listę użytkowników. Zaznacz członków, których chcesz dodać lub naciśnij ikonę lupki, aby wyszukać członków, których chcesz dodać.
 5. Naciśnij Zapisz.
 1. Otwórz kanał.
 2. Naciśnij ikonkę „i” w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij Dodaj członków.
 4. Wybierz użytkowników, których chcesz dodać, zaznaczając ich imiona.
 5. Po wybraniu użytkowników/grup użytkowników naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 4