Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Usuwanie osoby z kanału

W sytuacji, gdy ktoś zmieni zespół, opuści Twoją firmę lub jeśli kończysz współpracę z klientem zewnętrznym, możesz łatwo usunąć tę osobę z kanału.

Tylko administratorzy zespołów mogą usuwać inne osoby z kanałów.
 1. Otwórz kanał.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od nazwy kanału.
 3. Kliknij Edytuj kanał...
 4. Znajdź imię członka zespołu, którego chcesz usunąć i kliknij Usuń na prawo od imienia.
 5. Pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć tego użytkownika. Kliknij Usuń w prawym dolnym rogu.
 1. Otwórz kanał.
 2. Otwórz menu opcji kanału naciskając ikonę trzech kropek z prawej strony na górze.
 3. Naciśnij Członkowie.
 4. Zobaczysz listę członków. Naciśnij i przytrzymaj nazwę użytkownika, aby go wybrać. W ten sposób możesz też wybrać większą liczbę użytkowników, których chcesz usunąć.
 5. Naciśnij ikonę profilu ze znakiem minus w prawym górnym rogu.
 6. Pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć użytkownika. Naciśnij OK w prawym dolnym rogu.
 1. Otwórz kanał.
 2. Naciśnij nazwę kanału na górze ekranu.
 3. Naciśnij Członkowie.
 4. Na liście użytkowników znajdź osobę, którą chcesz usunąć. Po prawej stronie zobaczysz ikonę profilu ze znakiem „x”.
 5. Naciśnij tę ikonę, aby usunąć użytkownika.

Usuwanie gości z kanału

 • Jedynie administrator lub twórca kanału może usunąć gościa z kanału, niezależnie od tego, czy jest to kanał prywatny czy publiczny.
 • Goście nie mogą usunąć nikogo z kanału.
 • Kiedy gość z dostępem do wielu kanałów zostaje usunięty z kanału, jego status może ulec zmianie na gościa z dostępem do jednego kanału – o ile od tego momentu stanie się uczestnikiem tylko jednego kanału.

Przeczytaj więcej o zasadach dotyczących gości z dostępem do jednego i wielu kanałów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2