Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Edytowanie profilu

Upewnij się, że Twoje zdjęcie, imię, rola i dane kontaktowe są aktualne w przypadku każdego zespołu, którego jesteś członkiem. Dzięki temu Twoi współpracownicy dowiedzą się więcej o Tobie i o tym, czym się zajmujesz.

Zmień swoje imię i zdjęcie dla konta w Twist

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Twoje ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Konto.
 4. Zmień swoją nazwę użytkownika. Aby zaktualizować zdjęcie, kliknij Zmień zdjęcie, a następnie wybierz to, którego chcesz użyć.
 1. Naciśnij ikonkę menu w lewym górnym rogu Twist.
 2. Naciśnij Konto.
 3. Naciśnij swoją Nazwę użytkownika, aby ją zmienić. Jeśli chcesz zaktualizować zdjęcie profilowe, dotknij zdjęcia, a następnie wskaż jedno ze zdjęć ze swojej biblioteki lub zrób nowe.
 1. Naciśnij Więcej w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Naciśnij Konto.
 3. Naciśnij przycisk Nazwa, aby zmienić nazwę użytkownika. Jeśli chcesz zaktualizować zdjęcie, naciśnij Edytuj poniżej aktualnego zdjęcia, a następnie wybierz inne.

Zaktualizuj swoje stanowisko, e-mail, lub numer telefonu dla zespołu w Twist.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Twoje ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Profil.
 4. W górnej części zakładki wybierz zespół, dla którego chcesz zmienić dane swojego profilu.
 5. Zaktualizuj swoje stanowisko, e-mail lub numer telefonu.
 1. Naciśnij ikonkę menu w lewym górnym rogu Twist.
 2. Wybierz zespół, dla którego chcesz zmienić dane swojego profilu.
 3. Wybierz Profil.
 4. Zaktualizuj swoje stanowisko, e-mail lub numer telefonu.
 1. Naciśnij Więcej w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Wybierz zespół, dla którego chcesz zmienić dane swojego profilu.
 3. Naciśnij Konto, aby zmienić swoją nazwę użytkownika.
 4. Naciśnij Profil, aby zmienić swoje stanowisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 18