Edytowanie profilu

Upewnij się, że Twoje zdjęcie, imię, rola i informacje kontaktowe są zawsze aktualne. To pozwala kolegom z zespołu dowiedzieć się więcej o Tobie i o tym, co robisz. Oto jak możesz zmienić swój profil:

 1. Kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Twoje ustawienia.
 3. W zakładce Konto możesz wpisać swoje imię, rolę i numer telefonu.
 4. Aby przesłać zdjęcie, kliknij Prześlij zdjęcie i wybierz dowolne zdjęcie.
 1. W lewym górnym rogu aplikacji naciśnij ikonę menu.
 2. Naciśnij Ustawienia > Profil.
 3. Aby zmienić zdjęcie, naciśnij swojego Awatara i wybierz dowolne zdjęcie.
 4. Możesz również zmienić imię i nazwisko, adres e-mail, rolę i informacje kontaktowe, naciskając pole, które chcesz edytować.
 1. Naciśnij Więcej w prawym dolnym rogu.
 2. Naciśnij swoje imię.
 3. Możesz również zmienić imię i nazwisko, rolę, strefę czasową lub dane kontaktowe naciskając właściwe pole.
 4. Aby zmienić zdjęcie, naciśnij swojego Awatara.
 5. Aby przesłać zdjęcie ze swojego urządzenia, naciśnij Wybierz ze zdjęć albo wybierz Zrób zdjęcie, aby wykonać je w tej chwili. Możesz również skasować swoje zdjęcie profilowe, naciskając Usuń zdjęcie.
 6. Po zakończeniu edycji naciśnij Zapisz w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 11