Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Edytowanie profilu

Upewnij się, że Twoje zdjęcie, imię, rola i dane kontaktowe są aktualne w przypadku każdego zespołu, którego jesteś członkiem. Dzięki temu Twoi współpracownicy dowiedzą się więcej o Tobie i o tym, czym się zajmujesz.

Aktualizacja imienia, zdjęcia lub adresu e-mail

 1. Kliknij nazwę zespołu w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Konto.
 3. Otwórz zakładkę Konto.
 4. Aby zaktualizować swoje imię, wpisz nowe, powiązane z kontem, imię w polu Imię.
 5. Aby zmienić swoje zdjęcie profilowe, kliknij Prześlij zdjęcie, wybierając dowolne zdjęcie.
 6. Aby zaktualizować swój adres e-mail, kliknij Zarządzaj adresem e-mail.
 1. Naciśnij nazwę zespołu w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Naciśnij Konto.
 3. Aby zaktualizować swoje imię, wpisz nowe, powiązane z kontem, imię w polu Imię.
 4. Aby zaktualizować swoje zdjęcie profilowe, naciśnij edytuj pod bieżącym zdjęciem i wybierz czy wolisz wybrać zdjęcie ze swojej galerii czy zrobić nowe.
 5. Aby zaktualizować swój adres e-mail:
  1. Jeśli jeszcze nie dodałeś(-aś) nowego e-maila, musisz to najpierw zrobić naciskając Dodaj adres e-mail.
  2. Po dodaniu nowego adresu e-mail, naciśnij ten adres e-mail widoczny poniżej Główny adres e-mail.
  3. Ustaw swój nowy adres e-mail jako główny adres e-mail.
  4. (Opcjonalnie) Usuń swój stary adres e-mail, naciskając ikonę kosza po prawej stronie adresu e-mail.
 1. Naciśnij nazwę zespołu w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Naciśnij Konto.
 3. Aby zaktualizować swoje imię, naciśnij najpierw bieżące imię. Następnie wpisz swoje nowe imię i wybierz OK.
 4. Aby zaktualizować swoje zdjęcie profilowe, naciśnij najpierw bieżące zdjęcie, następnie wybierz spośród opcji Zrób zdjęcie, Wybierz ze zdjęć, Pokaż zdjęcie lub Usuń zdjęcie.
 5. Aby zaktualizować swój adres e-mail:
  1. Jeśli jeszcze nie dodałeś(-aś) nowego e-maila, musisz to najpierw zrobić naciskając Dodaj adres e-mail.
  2. Po dodaniu nowego adresu e-mail, naciśnij ten adres e-mail widoczny poniżej Główny adres e-mail.
  3. Ustaw swój nowy adres e-mail jako główny adres e-mail.
  4. (Opcjonalnie) Usuń swój poprzedni adres e-mail, naciskając ikonę kosza po prawej stronie adresu e-mail, następnie wybierz usuń, aby potwierdzić.

Aktualizacja danych kontaktowych lub sekcji O mnie

 1. Kliknij nazwę zespołu w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Profil.
 3. Zaktualizuj sekcje O mnie lub Dane kontaktowe.
 1. Naciśnij nazwę zespołu w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Wybierz Profil.
 3. Zaktualizuj sekcje O mnie lub Dane kontaktowe.
 1. Naciśnij nazwę zespołu w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Wybierz Profil.
 3. Aby zaktualizować sekcję O mnie, naciśnij pole poniżej sekcji O mnie i wpisz nowy tekst. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
 4. Aby zaktualizować sekcję O mnie, naciśnij pole poniżej sekcji O mnie i wpisz nowy tekst. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 14 z 18