Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Zmiana adresu email

Może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić swój główny adres e-mail lub adres e-mail powiązany z dowolnym zespołem Twist, którego jesteś członkiem.

Zmiana głównego adresu e-mail

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Twoje ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę E-maile.
 4. Naciśnij przycisk Dodaj adres e-mail w dolnej części ekranu.
 5. Wpisz adres e-mail i kliknij Dodaj.
 6. W rozwijanym menu Główny adres e-mail wybierz swój nowy adres.
 1. Naciśnij ikonkę menu w lewym górnym rogu Twist.
 2. Wybierz E-maile.
 3. Wybierz Dodaj adres e-mail.
 4. Wpisz nowy adres e-mail i kliknij Dodaj.
 5. W części Główny adres e-mail naciśnij adres, który jest obecnie zaznaczony, aby zmienić go na nowy adres.
 1. Naciśnij Więcej w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Wybierz E-maile.
 3. Naciśnij przycisk Dodaj adres e-mail w dolnej części ekranu.
 4. Wpisz nowy adres e-mail i kliknij Dodaj.
 5. Naciśnij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu.
 6. W części Główny adres e-mail dotknij adresu e-mail, który jest obecnie zaznaczony, aby zmienić go na nowy adres.

Zmień swój adres e-mail dla nowego zespołu

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Twoje ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę E-maile.
 4. Naciśnij przycisk Dodaj adres e-mail w dolnej części ekranu.
 5. Wpisz adres e-mail i kliknij Dodaj.
 6. Kliknij zakładkę Profil.
 7. W rozwijanym menu Wybierz zespół wskaż zespół, dla którego chcesz zmienić powiązany adres e-mail.
 8. W rozwijanym menu E-mail wybierz swój nowy adres.
 1. Naciśnij ikonkę menu w lewym górnym rogu Twist.
 2. Wybierz E-maile.
 3. Naciśnij przycisk Dodaj adres e-mail w dolnej części ekranu.
 4. Wpisz nowy adres e-mail i kliknij Dodaj.
 5. Naciśnij strzałkę „Wstecz” w lewym górnym rogu.
 6. Wybierz zespół, dla którego chcesz zmienić powiązany adres e-mail.
 7. Naciśnij ikonkę menu w lewym górnym rogu okna aplikacji.
 8. Wybierz Profil.
 9. Wybierz główny adres e-mail w zakładce E-mail.
 10. Wybierz nowy adres e-mail.
 1. Naciśnij Więcej w prawym dolnym rogu Twist.
 2. Wybierz E-maile.
 3. Naciśnij przycisk Dodaj adres e-mail w dolnej części ekranu.
 4. Wpisz nowy adres e-mail i kliknij Dodaj.
 5. Naciśnij strzałkę „Wstecz” w lewym górnym rogu.
 6. Wybierz zespół, dla którego chcesz zmienić powiązany adres e-mail.
 7. Wybierz Profil.
 8. Wybierz główny adres e-mail w zakładce E-mail.
 9. Wybierz nowy adres e-mail.

FAQ

Dlaczego nie mogę usunąć swojego głównego adresu e-mail?

Główny adres e-mail nie może zostać usunięty, ponieważ potrzebujesz go, aby zalogować się do swojego konta Twist. Jeśli chcesz usunąć obecny adres główny, najpierw dodaj inny adres e-mail i oznacz go jako główny.

Czy mogę podać inny adres e-mail, aby otrzymywać na niego powiadomienia dotyczące płatności?

Jasne! Wystarczy, że zmienisz adres powiązany z zespołem, dla którego otrzymujesz powiadomienia dotyczące płatności.

Tylko administratorzy zespołów mogą otrzymywać powiadomienia o płatnościach.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2