Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Publikowanie komentarzy w wątku

Po utworzeniu wątku możesz kontynuować dyskusję, dodając komentarze. Oto, jak to zrobić:

 1. Otwórz wątek, w którym zamierzasz dodać komentarz. Kliknij przycisk Odpowiedz na dole ekranu.
 2. Kliknij Oznacz, aby wybrać członków zespołu lub grupy użytkowników, którzy otrzymająpowiadomienia o Twoim komentarzu. Pojawi się lista wszystkich uczestników kanału, która będzie się zawężać w miarę, jak zaczniesz wpisywać nazwę użytkownika.
 3. Wpisz treść komentarza.
 4. (opcjonalnie) Sformatuj tekst korzystając z różnych opcji edytora.
 5. (opcjonalnie) Dodaj pliki do swojego komentarza.
 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj w prawym dolnym rogu.
 1. Otwórz wątek, w którym chcesz dodać komentarz. W dolnej części ekranu zobaczysz okienko komentarza. Naciśnij Odpowiedz, aby otworzyć pole komentarza.
 2. Naciśnij pole Oznacz aby wybrać, kto ma otrzymać powiadomienie o Twoim komentarzu.
 3. Naciśnij pole Odpowiedz i wpisz komentarz.
 4. (opcjonalnie) Sformatuj tekst używając znaczników Markdown.
 5. (opcjonalnie) Dodaj pliki do swojego komentarza.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ikonkę wysyłania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2