Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Publikowanie komentarzy w wątku

Po utworzeniu wątku możesz kontynuować dyskusję, dodając komentarze. Oto, jak to zrobić:

 1. Otwórz wątek, który chcesz skomentować. W dolnej części okna kliknij pole tekstowe Dodaj komentarz.
 2. Naciśnij przycisk Powiadom, aby wybrać członków zespołu i/lub grupy użytkowników, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu. Po kliknięciu wyświetli się lista wszystkich uczestników kanału, która zostanie zawężona w miarę, jak rozpoczniesz wpisywanie.
 3. Kliknij pole Dodaj komentarz i wpisz treść komentarza.
 4. (opcjonalnie) Możesz sformatować tekst używając edytora tekstu Twist.
 5. (opcjonalnie) Dodaj pliki do swojego komentarza.
 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj w prawym dolnym rogu.
 1. Otwórz wątek, który chcesz skomentować. W dolnej części okna kliknij pole tekstowe Dodaj komentarz.
 2. Naciśnij przycisk Powiadom, aby wybrać członków zespołu i/lub grupy użytkowników, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu. Po kliknięciu wyświetli się lista wszystkich uczestników kanału, która zostanie zawężona w miarę, jak rozpoczniesz wpisywanie.
 3. Kliknij pole Dodaj komentarz i wpisz treść komentarza.
 4. (opcjonalnie) Sformatuj tekst używając znaczników Markdown.
 5. (opcjonalnie) Dodaj pliki do swojego komentarza.
 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj w prawym dolnym rogu.
 1. Otwórz wątek, który chcesz skomentować. Na dole znajduje się ramka komentarza. Naciśnij ją, by otworzyć pole do wpisywania komentarza.
 2. Naciśnij pole Powiadom, aby wybrać, kto ma otrzymać powiadomienie o komentarzu.
 3. Naciśnij pole Dodaj komentarz i wpisz treść komentarza.
 4. (opcjonalnie) Sformatuj tekst używając znaczników Markdown.
 5. (opcjonalnie) Dodaj pliki do swojego komentarza.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ikonkę wysyłania.
 1. Otwórz wątek, który chcesz skomentować. Na dole znajduje się ramka komentarza. Naciśnij ją, by otworzyć pole do wpisywania komentarza.
 2. Naciśnij pole Powiadom, aby wybrać, kto ma otrzymać powiadomienie o komentarzu.
 3. Naciśnij pole Dodaj komentarz i wpisz treść komentarza.
 4. (opcjonalnie) Sformatuj tekst używając znaczników Markdown.
 5. (opcjonalnie) Dodaj pliki do swojego komentarza.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ikonkę wysyłania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2