Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Usuwanie komentarza

Po zamieszczeniu komentarza może się zdarzyć, że postanowisz go usunąć. Przyczyny bywają różne – być może komentarz okazał się nieistotny lub pojawił się nie tam, gdzie trzeba. Tak czy inaczej, nie ma problemu! Wystarczy go usunąć.

Oto, jak to zrobić:

  1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od komentarza, który chcesz usunąć.
  2. Wybierz Usuń...
  3. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
  1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od komentarza, który chcesz usunąć.
  2. Wybierz Usuń.
  3. Naciśnij Usuń, aby potwierdzić.
  1. Naciśnij i przytrzymaj komentarz, który chcesz usunąć.
  2. Wybierz Usuń.
  3. Naciśnij Usuń, aby potwierdzić.

Kiedy komentarz zostanie usunięty, w jego miejsce pojawi się wiadomość: Ten komentarz został usunięty, widoczna dla pozostałych członków zespołu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1