Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Kto może zobaczyć mój wątek?

Gdy tworzysz nowy wątek ważne jest aby wiedzieć, kto może, a kto nie może go zobaczyć.

Oto jak sprawić, by wybrani członkowie zespołu uzyskali dostęp do odpowiednich wątków oraz jak powiadomić tylko określone osoby z różnych kanałów Twojego zespołu.

  • Kiedy tworzysz wątek, wybierz członka (członków) lub grupę (grupy) użytkowników, których chcesz powiadomić. Od tej chwili będą oni śledzić wątek. Informacja o wątku pojawi się natychmiast w ich zakładce Odebrane, podobnie jak odpowiednie powiadomienie za każdym razem, gdy wątek zostanie zaktualizowany.
  • Jeśli użytkownik śledzący wątek napisze komentarz w wątku i powiadomi innego członka zespołu w kanale, wybrana osoba również zacznie śledzić ten wątek.
  • Członkowie zespołu, którzy należą do tego samego kanału co Twój wątek, zobaczą go podczas przeglądania kanału. Jednak dopóki nie zaczną go śledzić, nie będą informowani o aktualizacjach.
Każdy użytkownik, który dołączy do kanału, będzie mógł zobaczyć wszystkie poprzednie wątki w tym kanale, nawet te, które były utworzone przed tym dołączył do kanału.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2