Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Kto może zobaczyć mój wątek?

Gdy tworzysz wątek ważne jest aby wiedzieć, kto może, a kto nie może go zobaczyć.

Oto, w jaki sposób możesz upewnić się, że właściwi członkowie zespołu będą na bieżąco z wybranymi wątkami, i że tylko wybrane osoby będą otrzymywać powiadomienia z różnych kanałów swojego zespołu.

  • Kiedy tworzysz wątek, wybierz członka (członków) zespołu i/lub grupę (grupy) członków, których chcesz powiadomić. Otrzymają oni w swoich skrzynkach informację za każdym razem, gdy wątek zostanie zaktualizowany.
  • Jeśli członek zespołu odpowie lub w inny sposób zareaguje na komentarze w wątku, inni członkowie otrzymają możliwość powiadamiania wszystkich, którzy zareagowali lub odpowiedzieli dodając komentarz.
  • Członkowie zespołu uczestniczący w kanale, w którym znajduje się Twój wątek, będą mogli go zobaczyć przeglądając kanał. Nie będą jednak informowani o nowościach w wątku, o ile nie zostaną o nich powiadomieni.
Każdy użytkownik, który dołączy do kanału, będzie mógł zobaczyć wszystkie poprzednie wątki w tym kanale, nawet te, które były utworzone przed tym dołączył do kanału.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2