Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Powiadamianie członków zespołu lub grup

Może się zdarzyć, że będziesz chcieć zamieścić komentarz i powiadomić o nim wszystkich w wątku, jednak w wielu sytuacjach komentarz dotyczyć będzie tylko kilku osób. W takim przypadku możesz powiadomić tylko wybranych członków zespołu lub grupę użytkowników.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, na czym to polega: