Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Powiadamianie członków zespołu lub grup

Może się zdarzyć, że będziesz chcieć opublikować komentarz i powiadomić wszystkich, którzy odpowiedzieli lub zareagowali w danym wątku. Innym razem, komentarz może dotyczyć tylko kilku określonych osób. W zależności od sytuacji, możesz wybrać czy powiadamiani będą wybrani członkowie zespołu, czy też całe grupy użytkowników.

Aby prowadzić wydajną komunikację w Twist, najlepiej powiadamiać tylko te osoby, które są istotne dla danej dyskusji. Unikaj nawyku powiadamiania wszystkich, ponieważ spowoduje to zapchanie skrzynek odbiorczych przez wiadomości, które nie zawsze są dla wszystkich istotne.

Powiadamianie wybranych członków zespołu lub grup

Za każdym razem, gdy tworzysz wątek lub komentarz, możesz po prostu wybrać z listy nazwę użytkownika lub grupy. W zakładce Odebrane wybranych osób Twój komentarz pojawi się jako nieprzeczytany.

desktop-overview.png
android-overview.png
ios-overview.png

Jak powiadomić wybranych członków zespołu

Aby powiadomić poszczególnych członków zespołu, wystarczy ich wybrać z rozwijanej listy. Osoby te zostaną dodane do listy współpracowników otrzymujących powiadomienia.

desktop-users.png
android-members.png
ios-members.png

Jak powiadomić grupy

Aby powiadomić grupy, wybierz je z rozwijanej listy w pozycji "Powiadom". Następnie zamieść swój komentarz.

desktop-groups.png
android-groups.png
ios-groups.png
Kiedy odpowiadasz na wątek powiadamiając o tym tylko wybranych członków, każdy w wątku lub kanale może zobaczyć Twój wpis, ale tylko powiadomieni członkowie otrzymają informację o nieprzeczytanej wiadomości w Odebranych.

Jak działa powiadamianie

Przypuśćmy, że chcesz zapytać projektantki o nową ikonę, której używa. Możesz zamieścić komentarz w wątku Dyskusja nad projektem i powiadomić o nim tylko projektantkę. Twój komentarz zostanie umieszczony w wątku, a dodatkowo zostanie przesłany do jej Odebranych.

Inni uczestnicy wątku nie zostaną powiadomieni o tym komentarzu, ale będą mogli go zobaczyć. Powiadamiając jedynie projektantkę, nie zaśmiecamy skrzynek odbiorczych pozostałych użytkowników powiadomieniami, które bezpośrednio ich nie dotyczą.

Możesz również powiadomić grupę. Kiedy zamieścisz komentarz powiadamiając grupę, informację o nim dostaną tylko członkowie grupy. W powyższym przykładzie można byłoby również powiadomić grupę „Projektanci marki”, aby komentarz został przesłany do skrzynki każdego z jej członków.

Możesz też powiadamiać wszystkich w kanale lub wszystkich, którzy odpowiedzieli lub zareagowali, co może być przydatne w dyskusjach na tematy ogólne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1