Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Dodawanie użytkowników do grupy

Grupy w Twist pozwalają w prosty sposób powiadamiać wiele osób jednocześnie. Dzięki temu nie musisz już polegać na swojej pamięci i obawiać się, że o kimś zapomnisz.

Oto, jak dodać członków do istniejącej grupy.

 1. W zakładce Zespół kliknij grupę, do której chcesz dodać członków.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek z prawej strony na górze.
 3. Wybierz Edycja grupy...
 4. W polu „Dodaj wg nazwy” zacznij wpisywać nazwy użytkowników (pełne imiona zostaną automatycznie uzupełnione). Następnie zaznacz osoby, które chcesz dodać.
 5. Możesz dodać do grupy dowolną liczbę użytkowników.
 6. Naciśnij X w prawym górnym rogu.
 1. W zakładce Zespół kliknij grupę, do której chcesz dodać członków.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek z prawej strony na górze.
 3. Wybierz Edycja grupy...
 4. W polu Dodaj członków... zacznij wpisywać nazwy użytkowników (pełne imiona zostaną automatycznie uzupełnione). Następnie zaznacz osoby, które chcesz dodać.
 5. Możesz dodać do grupy dowolną liczbę użytkowników.
 6. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu.
 1. Naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu i kliknij Członkowie zespołu.
 2. Naciśnij zakładkę Grupy.
 3. Naciśnij grupę, do której chcesz dodać członków.
 4. Naciśnij profil z ikonką + w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  1. Naciśnij Dodaj użytkowników i wybierz osoby z listy.
  2. Naciśnij pasek wyszukiwania na górze i zacznij wpisywać imiona osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz właściwe osoby.
 6. Naciśnij Wstecz.
 1. zakładce zespołu, wybierz Grupy w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij grupę, do której chcesz dodać członków.
 3. Naciśnij Edytuj w prawym górnym rogu.
 4. Naciśnij przycisk Członkowie.
 5. Naciśnij ikonę + w prawym górnym rogu.
 6. Wybierz osoby, które chcesz dodać do grupy, zaznaczając pole wyboru obok imienia danej osoby.
 7. Naciśnij ikonę > w lewym górnym rogu.
 8. Wybierz Zapisz w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1