Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Dodawanie użytkowników do grupy

Grupy w Twist pozwalają w prosty sposób powiadamiać wiele osób jednocześnie. Dzięki temu nie musisz już polegać na swojej pamięci i obawiać się, że o kimś zapomnisz.

Oto, jak dodać członków do istniejącej grupy.

 1. Kliknij nazwę zespołu w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia i członkowie.
 3. Wybierz zakładkę Grupy i kliknij na grupę, którą chcesz edytować.
 4. W polu „Dodaj wg nazwy” zacznij wpisywać nazwy użytkowników (pełne imiona zostaną automatycznie uzupełnione). Następnie zaznacz osoby, które chcesz dodać.
 5. Kliknij Aktualizuj, aby zapisać zmiany.
 1. W prawym dolnym rogu naciśnij Więcej.
 2. Naciśnij zakładkę Grupy.
 3. Naciśnij przycisk Członkowie i grupy.
 4. Wybierz zakładkę Grupy i wybierz grupę, którą chcesz edytować.
 5. Naciśnij ikonę profilu ze znakiem minus w prawym górnym rogu.
 6. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  1. Naciśnij Dodaj użytkowników i wybierz osoby z listy.
  2. Naciśnij pasek wyszukiwania na górze i zacznij wpisywać imiona osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz właściwe osoby.
 7. Naciśnij Wstecz.
 1. W prawym dolnym rogu naciśnij Więcej.
 2. Wybierz Grupy, a następnie grupę, którą chcesz edytować.
 3. W prawym górnym rogu naciśnij Edytuj.
 4. Naciśnij przycisk Członkowie.
 5. W prawym górnym rogu naciśnij ikonę plusa.
 6. Wybierz osoby, które chcesz dodać do grupy, zaznaczając pole wyboru obok imienia danej osoby.
 7. W lewym górnym rogu, naciśnij < Wróć.
 8. W lewym górnym rogu, naciśnij < Edytuj grupę.
 9. W prawym górnym rogu naciśnij Zapisz.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1