Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Jak korzystać z kanału ogólnego i wiadomości ogólnych

Czasami zdarzają się sytuacje, gdy potrzebujesz coś zakomunikować wszystkim członkom Twojej organizacji. W Twist są na to dwa sposoby: kanał ogólny oraz wiadomości ogólne.

Kanał ogólny

Kanał ogólny zawiera wszystkich członków zespołu. Możesz dowolnie zmienić jego nazwę (nasz nazywa się #Doist Lounge). To najlepsze miejsce na:

  • przekazywanie ogólnych informacji
  • aktualności dotyczące firmy
  • informacje o wydarzeniach dotyczących całego zespołu
  • komunikaty dotyczące zmian kadrowych
  • udostępnianie ważnych materiałów i plików
Każdy zespół w Twist ma swój własny kanał ogólny, powstający w momencie tworzenia zespołu, do którego jest automatycznie zapraszany każdy z członków zespołu.

Wiadomości ogólne

Wiadomości ogólne mogą służyć do przesyłania krótszych i bardziej spersonalizowanych treści. W Doist korzystamy z nich, aby wymieniać się zdjęciami firmowymi lub linkami do ciekawych artykułów przeczytanych w weekend.

Wiadomości ogólne pozwalają nam też od czasu do czasu szybko zapytać pracowników o opinię 👍 👎 na jakiś temat, poinformować o ważnej zmianie (np. kiedy nasza nazwa na Twitterze zmieniła się z @LifeAtDoist na @Doist) lub podzielić się szczególnie ciekawym komentarzem otrzymanym od użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 11