Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Jak organizować kanały i wątki

Podczas pracy nad projektem, każdy z członków zespołu powinien mieć łatwy dostęp do danych, wcześniejszych rozmów oraz współpracowników. Dlatego bardzo ważne jest, aby nazywać nowe kanały i wątki w sposób jasny i logiczny.

Oto krótki film zawierający kilka porad o tym, jak utrzymać porządek w kanałach: