Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Tworzenie grupy

Może się zdarzyć, że będziesz chcieć połączyć wielu użytkowników w jedną wspólną grupę, taką jak np. „Miłośnicy piłki nożnej” czy „Obsługa klienta”.

Dzięki grupom możesz łatwo powiadamiać szersze grono osób, bez konieczności wybierania ich pojedynczo.

Oto jak stworzyć grupę, w której skład wejdzie dowolna liczba użytkowników.

Jedynie administratorzy zespołu i jego członkowie mogą utworzyć grupę. Goście nie mogą tworzyć grup, ale mogą być do nich dodani.
 1. Otwórz zakładkę zespołu.
 2. W panelu grup po lewej stronie, przewiń w dół i kliknij +Dodaj grupę.
 3. Wpisz nazwę grupy.
 4. Kliknij pole Zaproś członków i zacznij wpisywać nazwy użytkowników (pełne imiona zostaną automatycznie uzupełnione). Następnie zaznacz osoby, które chcesz dodać.
 5. Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników.
 6. Kliknij Utwórz z prawej strony na dole.
 1. Naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu i wybierz Członkowie zespołu.
 2. Naciśnij zakładkę Grupy.
 3. Naciśnij żółty znak plusa w prawym dolnym rogu.
 4. W oknie wpisz nazwę grupy.
 5. Naciśnij OK.
 6. Znajdziesz sie teraz w nowo utworzonej, pustej grupie. Możesz zacząć zapraszać członków do grupy.
 1. W zakładce Zespół, wybierz Grupy.
 2. Naciśnij ikonę + w prawym górnym rogu.
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę grupy.
 4. Naciśnij Członkowie.
 5. Naciśnij ikonę + w prawym górnym rogu.
 6. Wybierz osoby, które chcesz dodać do grupy, zaznaczając pole wyboru obok imienia danej osoby.
 7. Kiedy już wybrałeś osoby, które chcesz mieć w grupie, dotknij ikony < w lewym górnym rogu aplikacji.
 8. Wybierz Zapisz w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 7