Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Usuwanie członków z grupy

Grupa pracowników rzadko pozostaje na dłużej w niezmienionym składzie – ktoś odchodzi do innego biura, ktoś inny zostaje awansowany. W Twist można łatwo usunąć kogoś z grupy, dzięki czemu osoba ta nie będzie otrzymywać powiadomień, które nie są już dłużej dla niej istotne. Oto, jak to zrobić.

 1. W zakładce Zespół kliknij grupę, z której chcesz usunąć członków.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Edytuj grupę...
 4. Znajdź imię członka zespołu, którego chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
 5. Możesz usunąć dowolną liczbę członków grupy.
 6. Naciśnij X w prawym górnym rogu.
 1. W zakładce Zespół kliknij grupę, z której chcesz usunąć członków.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Edytuj grupę.
 4. Znajdź imię członka zespołu, którego chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.
 5. Możesz usunąć dowolną liczbę członków grupy.
 6. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu.
 1. Naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu, kliknij Członkowie zespołu.
 2. Naciśnij zakładkę Grupy.
 3. Naciśnij nazwę grupy, z której chcesz usuwać członków.
 4. Naciśnij i przytrzymaj imię członka, którego chcesz usunąć.
 5. Możesz postąpić podobnie w przypadku większej liczby osób.
 6. Naciśnij ikonę profilu ze znakiem minusa w prawym górnym rogu.
 7. Pojawi się okno z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć członka/członków. Naciśnij OK w prawym dolnym rogu.
 1. W zakładce Zespół wybierz Grupy w lewym górnym rogu.
 2. Naciśnij nazwę grupy, z której chcesz usuwać członków.
 3. Naciśnij Edytuj w prawym górnym rogu.
 4. Naciśnij przycisk Członkowie.
 5. Znajdź imię członka zespołu, którego chcesz usunąć i naciśnij ikonę profilu ze znakiem „x” po prawej stronie imienia.
 6. Naciśnij strzałkę „Wstecz” w lewym górnym rogu.
 7. Naciśnij Zapisz w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1