Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Goście w Twist

Bez względu na to, czy wspólpracujesz z niezależnymi wykonawcami, agencjami, zewnętrznymi współpracownikami, czasami możesz chcieć zaprosić gości do swojego zespołu Twist. Oto, jak działa system gości w Twist.

Kim są Goście?

Goście mają dostęp tylko do wybranych przez Ciebie kanałów. Mogą prowadzić rozmowy z użytkownikami tego kanału i kontynuować tam swoją pracę.

W aplikacji Twist rozróżniane są dwa rodzaje gości: w zależności od tego, czy mają oni dostęp do jednego, czy do wielu kanałów.

Goście z dostępem do jednego kanału mogą korzystać tylko z pojedynczego, wybranego kanału:

 • Goście z dostępem do jednego kanału nie generują kosztów.
 • Mają oni dostęp tylko do tego kanału, do którego zostali dodani – na warunkach takich, jak członkowie zespołu.
 • Nie mogą przeglądać żadnych innych kanałów.
 • Mogą zobaczyć tylko tych członków zespołu, którzy są w tym samym kanale.
 • Mogą wysyłać wiadomości bezpośrednie jedynie do członków obecnych w tym samym kanale.
 • Gość z dostępem do jednego kanału to rozwiązanie, które najlepiej sprawdza się, gdy pracujesz z daną osobą nad jednym, konkretnym projektem.

Goście z dostępem do wielu kanałów mogą korzystać z wielu kanałów:

 • Opłaty za gości z dostępem do wielu kanałów są takie same, jak za pozostałych członków zespołu.
 • Mają dostęp do wszystkich kanałów, do których zostali dodani – na warunkach takich, jak członkowie zespołu.
 • Nie mogą przeglądać żadnej zawartości poza wybranymi kanałami.
 • Mogą zobaczyć tylko tych członków zespołu, którzy są w tych samych kanałach.
 • Mogą wysyłać wiadomości bezpośrednie jedynie do członków obecnych w tych samych kanałach.
 • Gość z dostępem do wielu kanałów to rozwiązanie, które najlepiej sprawdza się, gdy współpracujesz z daną osobą w wielu projektach, w dłuższej perspektywie czasowej.

Jak zaprosić gości do Twist

Przeczytaj więcej o tym, jak zaprosić gościa do Twist i zapoznaj się z poradami dotyczącymi współpracy z klientami, gośćmi i wykonawcami w Twist.

Jak zarządzać uprawnieniami dostępu gościa

Rolę gościa może zmienić tylko administrator zespołu.

Po pewnym czasie może się zdarzyć, że postanowisz zamienić gościa w członka zespołu – lub na odwrót. Przeczytaj artykuł w dziale wsparcia technicznego dotyczący zmiany ról członków zespołu spośród gościa, członka zespołu lub administratora zespołu.

Jeśli chcesz zmienić rodzaj gościa wystarczy, że dodasz lub usuniesz go z wybranych kanałów.

 • Jeśli dana osoba uczestniczy tylko w jednym kanale, traktowana jest jako gość z dostępem do jednego kanału.
 • Jeśli natomiast została dodana do kilku kanałów, uznawana jest za gościa z dostępem do wielu kanałów.

Goście z dostępem do jednego kanału oraz goście z dostępem do wielu kanałów mają różne prawa dostępu w Twist.

Oto pełna lista czynności, jakie mogą wykonywać oraz wykaz ograniczeń:

Czynność Gość z dostępem do wielu kanałów Gość z dostępem do jednego kanału

Tworzenie kanałów publicznych

Tworzenie kanałów prywatnych

Dołączanie do kanałów publicznych, do których zostali zaproszeni

Dołączanie do kanałów prywatnych, do których zostali zaproszeni

Nawiązanie komunikacji poprzez wiadomości bezpośrednie z innymi uczestnikami tego samego kanału

Nawiązanie komunikacji poprzez wiadomości bezpośrednie z użytkownikami, którzy nie są uczestnikami tego samego kanału

Otrzymywanie wiadomości od dowolnego członka zespołu Twist

Uczestniczenie w rozmowach w kilku kanałach

Edytowanie, archiwizowanie lub usuwanie kanałów

Bycie dodanym do grupy

Tworzenie nowych grup

Dodawanie nowych członków do Twojego zespołu Twist

Zapraszanie innych użytkowników do kanału

Usuwanie innych użytkowników z kanału

Płatności

Rozliczenia dotyczące gości są bardzo proste:

 • Goście z dostępem do jednego kanału nie generują kosztów.
 • Opłaty za gości z dostępem do wielu kanałów są takie same, jak za pozostałych członków zespołu.

Opłata za gości z dostępem do wielu kanałów zostanie naliczona tylko wtedy, gdy korzystasz z planu Twist Bez Ograniczeń. Jeśli zaprosisz gościa z dostępem do wielu kanałów korzystając z planu Darmowego, nie poniesiesz dodatkowych kosztów (Ci goście będą mieć dostęp do historii wątku i wiadomości z okresu ostatniego miesiąca – tak jak wszyscy użytkownicy darmowej wersji Twist).

Twist automatycznie zarejestruje, czy Twoi goście mają dostęp do jednego czy wielu kanałów. Oto kilka zasad stosowanych przy rozliczaniu opłat za gości:
 • Gość jest klasyfikowany jako mający dostęp do jednego lub do wielu kanałów w zależności od liczby aktywnych kanałów, w których uczestniczy. Kanały zarchiwizowane lub usunięte nie są brane pod uwagę przy określaniu statusu gościa.
 • Gdy kanał zostanie zarchiwizowany, nastąpi weryfikacja statusu wszystkich gości z dostępem do wielu kanałów: jeśli od tego momentu pozostaną uczestnikami tylko jednego kanału, zostaną sklasyfikowani jako goście z dostępem do jednego kanału. Twist automatycznie uwzględni to w rozliczeniu.
 • Kiedy gość z dostępem do wielu kanałów staje się gościem z dostępem do jednego kanału, konto Twojego zespołu zostanie obciążone proporcjonalnie do okresu, w jakim dany gość miał dostęp do wielu kanałów. Ada Bot wyśle też odpowiednie powiadomienie do administratorów Twojego zespołu.
 • Kiedy gość z dostępem do jednego kanału staje się gościem z dostępem do wielu kanałów, Twist zarejestruje to automatycznie i naliczy proporcjonalną opłatę w najbliższym cyklu rozliczeniowym. Również w tym przypadku Ada wyśle odpowiednią wiadomość do administratorów Twojego zspołu.

FAQ

Jakie są opłaty za gości?

Goście z dostępem do jednego kanału nie powodują naliczenia dodatkowych opłat. Opłaty za gości z dostępem do wielu kanałów są takie same, jak za pozostałych członków zespołu.

Co się stanie, gdy gość z dostępem, do jednego kanału zostanie zaproszony do następnego kanału?

Status tego gościa automatycznie zmieni się na gościa z dostępem do wielu kanałów. Bot Ada wyśle wiadomość do administratorów konta, powiadamiając ich o tej zmianie.

Zostanie również naliczona opłata za gościa z dostępem do wielu kanałów (taka sama, jak za standardowego użytkownika), proporcjonalna do okresu, w którym wystąpiła zmiana statusu gościa. Administrator zespołu może zapobiec tej zmianie poprzez usunięcie gościa z dodatkowego kanału, dzięki czemu przywrócony zostanie status gościa z dostępem do jednego kanału.

Kto może dodawać gości lub zmieniać ich status?

Zarówno członkowie, jak i administratorzy zespołu mogą zapraszać gości oraz dodawać ich do kanałów. Po dodaniu gościa, jego status może zostać zmieniony tylko przez administratorów zespołu.

Zarówno członkowie, jak i administratorzy mogą dodawać gości do nowych kanałów. Może to spowodować zmianę statusu gościa, co w konsekwencji spowoduje naliczenie odpowiednich opłat.

Czy gość z dostępem do wielu kanałów może samodzielnie dodawać się do kolejnych kanałów?

Nie. Nie ma możliwośći samodzielnego dodawania się do nowych kanałów. Każdy z gości (również Ci z dostępem do wielu kanałów) mogą uczestniczyć w kanale tylko wtedy, gdy zostaną do niego dodani przez członka zespołu lub administratora.

Czy goście mogą wysyłać wiadomości bezpośrednio do członków mojego zespołu Twist lub mieć dostęp do katalogu zespołu?

Goście mogą widzieć użytkowników oraz wysyłać do nich wiadomości tylko wtedy, gdy uczestniczą oni w tych samych kanałach.

Czy goście mogą tworzyć grupy?

Nie.

Czy goście mogą dodawać nowych członków do mojego zespołu w Twist?

Nie.

W jaki sposób mogę zmodyfikować uprawnienia dostępu gościa?

Informacje na ten temat znajdziesz w powyższym artykule, w części Zarządzanie uprawnieniami dostępu gościa.

Co w sytuacji, gdy gość jest uczestnikiem kanału, który zostanie zarchiwizowany?

Gość traktowany jest jako gość z dostępem do wielu kanałów tylko wtedy, gdy uczestniczy w jednym lub kilku aktywnych kanałach (kanały zarchiwizowane lub usunięte nie są więc brane pod uwagę).

Gość uczestniczący w dwóch kanałach zostanie automatycznie potraktowany jako gość z dostępem do jednego kanału w momencie, gdy jeden z tych kanałów zostanie zarchiwizowany. Jeżeli następnie kanał ten zostanie przywrócony z archiwum, status gościa z powrotem zmieni się na gościa z dostępem do wielu kanałów.

Czy standardowy użytkownik może kontaktować się z gościem?

Każdy z członków zespołu (oprócz gości) ma dostęp do katalogu zespołu, obejmującego wszystkich zaproszonych gości. Członkowie zespołu mogą nawiązać kontakt z dowolnym z gości korzystając z wiadomości bezpośrednich. Aby jednak powiadomić wybranego gościa w komentarzu lub wątku, członek zespołu oraz gość muszą uczestniczyć w tym samym kanale.

Czy goście mogą wysyłać wiadomości bezpośrednio do członków mojego zespołu?

Gość nie może nawiązać konwersacji bezpośredniej z członkiem zespołu spoza swojego kanału. Jeśli jednak członek zespołu jako pierwszy wyśle wiadomość do gościa, wówczas gość ten będzie mógł odpowiedzieć na nią i kontynuować wymianę wiadomości z członkiem zespołu.

Ilu gości mogę zaprosić korzystając z mojego konta?

Nie ma ograniczeń co do tego, ilu gości możesz zaprosić, bez względu na to, czy korzystasz z darmowej czy płatnej wersji Twist. Przeczytaj jednak informacje powyżej aby zrozumieć, w jaki sposób naliczane są opłaty za uczestnictwo gości w jednym lub wielu kanałach.

Jeśli ulepszymy konto do wersji Bez Ograniczeń, czy nasi goście automatycznie uzyskają możliwość do nieograniczonego miejsca na przechowywanie plików, a także wgląd do wątków i wiadomości starszych niż miesiąc?

Tak. Jeśli Twój zespół przejdzie na plan Bez Ograniczeń, użytkownicy o statusie gościa uzyskają dostęp do nieograniczonego miejsca na przechowywanie plików oraz możliwość przeglądania wszystkich wątków i wiadomości.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 11 z 11