Loading the new Help Center
Loading the Help Center

Usuwanie wątku

Może się zdarzyć, że z różnych przyczyn postanowisz usunąć jakiś wątek. Na przykład, jeśli zawiera on nieaktualne informacje mogące wprowadzić Twój zespół w błąd albo okazało się, że podobny wątek już istnieje.

Aby usunąć wątek, musisz być administratorem lub twórcą tego wątku.
 1. Otwórz wątek, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Usuń.
 4. Kliknij OK, aby potwierdzić.
 1. Naciśnij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz Usuń.
 3. Naciśnij Usuń, aby potwierdzić.
  1. Przesuń w lewo na wątku, który chcesz usunąć.
  2. Naciśnij ikonę trzech kropek.
  3. Wybierz Usuń.
  4. Naciśnij Usuń, aby potwierdzić.
Jeśli masz zainstalowaną wersję iOS 13 lub nowszą, możesz również użyć menu kontekstowego wątku, aby go usunąć.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 5