Spara ett utkast på en tråd

Om du har startat en tråd men inte vill lägga upp den med en gång, kan du spara ett utkast att lägga upp senare. Såhär gör du.

Utkast är endast synliga på den plattform där de skapats. Om du till exempel sparar ett utkast på webben så kan du bara se det på webben. Du kommer inte att kunna se det från Androidappen.

 1. Följ stegen till att Starta en ny tråd.
 2. Du kan när som helst klicka dig bort ur trådutkastet till andra delar av Twist, såsom en kanal, tråd eller meddelande.
 3. Ditt utkast lägger sig längst upp i den kanal där du skapade det, med etiketten "Utkast". Du kan återgå till det när som helst.

Du kan använda tillbakapilen i din webbläsare för att snabbt ta dig tillbaka till ditt utkast.

 1. Följ stegen till att Starta en ny tråd.
 2. Du kan när som helst klicka dig bort ur trådutkastet till andra delar av Twist, såsom en annan kanal, tråd eller meddelande.
 3. Ditt utkast lägger sig längst upp i den kanal där du skapade det, med etiketten "Utkast". Du kan återgå till det när som helst.

Du kan använda tillbakapilen längst upp till vänster i appen för att snabbt ta dig tillbaka till ditt utkast.

 1. För att starta en tråd, trycker du på den gula pennikonen längst ned till höger.
 2. Skriv de olika delarna av tråden genom att använda instruktionerna i Starta en tråd.
 3. När du är klar, tryck på tillbakapilen längst upp till vänster.
 4. Ditt utkast lägger sig längst upp i den kanal där du skapade det. Inlägget är gråmarkerat och har etiketten "Utkast" till höger om rubriken.
 1. Öppna den kanal där du vill skapa en tråd.
 2. Skriv de olika delarna av tråden genom att använda instruktionerna i Starta en tråd.
 3. När du är klar, tryck på Avbryt längst upp till vänster.
 4. Tryck på Spara utkast för att spara det som utkast.
 5. Ditt utkast lägger sig längst upp i den kanal där du skapade det. Inlägget är gråmarkerat och har etiketten "Utkast" till höger om rubriken.