Släng ett trådutkast

Ångrade du en ny tråd som du börjat skriva? Då kan du slänga utkastet till tråden när du vill:

Du kan inte ta tillbaka utkastet när det är slängt.

  1. Klicka på utkastet till inlägget (det ligger längst upp i kanalen där du skapade det).
  2. Klicka på Släng längst ned till höger i utkastet.
  3. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill slänga utkastet. Klicka på Släng för att bekräfta.
  1. Tryck på utkastet till inlägget (det ligger längst upp i kanalen där du skapade det).
  2. Tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
  3. Tryck på Släng utkast.
  4. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill slänga utkastet. Klicka på Släng för att bekräfta.
  1. Tryck på utkastet till inlägget (det ligger längst upp i kanalen där du skapade det).
  2. Tryck på knappen Avbryt längst upp till vänster.
  3. Tryck på Släng utkast för att bekräfta.