Släng ett trådutkast

Ångrade du en ny tråd som du börjat skriva? Då kan du slänga utkastet till tråden när du vill:

Du kan inte ta tillbaka utkastet när det är slängt.

  1. Öppna trådutkastet på den plattform där du skapade utkastet (t.ex: om du skapade utkastet i en webbläsare, så behöver du öppna utkastet i en webbläsare). Utkastet kommer att ligga längst upp i kanalen där du skapade det.
  2. Längst ned till höger klickar du på Kasta.
  3. Klicka på Kasta för att bekräfta.
  1. Öppna trådutkastet på den plattform där du skapade utkastet (t.ex: om du skapade utkastet i en webbläsare, så behöver du öppna utkastet i en webbläsare). Utkastet kommer att ligga längst upp i kanalen där du skapade det.
  2. Längst upp till höger trycker du på ikonen med de tre punkterna.
  3. Välj Kasta utkast.
  4. Tryck på Kasta för att bekräfta.
  1. Öppna trådutkastet på den plattform där du skapade utkastet (t.ex: om du skapade utkastet i en webbläsare, så behöver du öppna utkastet i en webbläsare). Utkastet kommer att ligga längst upp i kanalen där du skapade det.
  2. Tryck på Avbryt längst upp till vänster.
  3. Tryck på Kasta utkast för att bekräfta.