Släng ett trådutkast

Ångrar du en ny tråd som du börjat skriva? Då kan du slänga trådutkastet när du vill:

Du kan inte ta tillbaka utkastet när det är slängt.

  1. Öppna trådutkastet på plattformen där du skapade utkastet (t.ex: om du skapade utkastet i en webbläsare, så behöver du öppna utkastet i en webbläsare). Utkastet kommer att ligga längst upp i kanalen där du skapade det.
  2. Klicka på Kasta längst ned till höger.
  3. Klicka på Kasta för att bekräfta.
  1. Öppna trådutkastet på plattformen där du skapade utkastet (t.ex: om du skapade utkastet i en webbläsare, så behöver du öppna utkastet i en webbläsare). Utkastet kommer att ligga längst upp i kanalen där du skapade det.
  2. Tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger i appen.
  3. Välj Kasta utkast.
  4. Tryck på Kasta för att bekräfta.
  1. Öppna trådutkastet på plattformen där du skapade utkastet (t.ex: om du skapade utkastet i en webbläsare, så behöver du öppna utkastet i en webbläsare). Utkastet kommer att ligga längst upp i kanalen där du skapade det.
  2. Tryck på Avbryt längst upp till vänster i appen.
  3. Tryck på Kasta utkast för att bekräfta.