Ta bort någon från en kanal

Om någon byter team, lämnar företaget eller om du upphör att arbeta med en extern kund, så kan du på ett enkelt sätt ta bort den personen från en kanal.

Endast teamadministratörer kan ta bort personer från kanaler.
 1. Öppna en kanal.
 2. Klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger om kanalrubriken.
 3. Klicka på Redigera kanal...
 4. Leta upp namnet på den teammedlem som du vill ta bort och klicka på Ta borttill höger om namnet.
 5. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill ta bort användaren. Klicka på Ta bort längst ned till höger.
 1. Öppna en kanal.
 2. Tryck på kanalvalsmenyn med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Tryck på Medlemmar.
 4. Du får upp en lista över medlemmar. Håll in på en användares namn för att ta bort hen. Tryck på eventuellt andra användare som du vill ta bort.
 5. Tryck på profilikonen med minustecknet längst upp till höger.
 6. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill ta bort användaren. Tryck på OK längst ned till höger.
 1. Öppna en kanal.
 2. Tryck på kanalrubriken längst upp på skärmen.
 3. Tryck på Medlemmar.
 4. Du får upp en lista över medlemmar. Leta upp den användare som du vill ta bort. Till höger om hen ser du en profilikon med ett x.
 5. Tryck på denna ikon för att ta bort användaren.

Ta bort gäster från en kanal

 • Endast teamadministratören eller kanalskaparen kan ta bort gäster från en kanal, oavsett om den är öppen eller privat.
 • Gäster kan inte ta bort någon från en kanal.
 • När en flerkanalsgäst tas bort från en kanal, kan hen bli enkanalsgäst under förutsättning att hen bara finns i en kanal.

Läs mer om hur det funkar med enkanals- och flerkanalsgäster.