Lämna en kanal

När du bestämmer dig för att lämna en kanal, kan du inte längre ta emot uppdateringar från konversationer i kanalen. (Men oroa dig inte - om du ångrar dig så kan du alltid gå tillbaka och lägga till dig själv igen).

 1. Öppna en kanal.
 2. Klicka på kanalvalsmenyn, ikonen med de tre punkterna, till höger om kanalrubriken.
 3. Klicka på Lämna kanal...
 4. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill lämna kanalen. Klicka på Lämna kanal.
 1. Öppna en kanal.
 2. Tryck på kanalvalsmenyn med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Tryck på Lämna kanal.
 4. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill lämna kanalen. Tryck på Lämna kanal.
  1. Öppna en kanal.
  2. Tryck på kanalrubriken längst upp.
  3. Tryck på Lämna kanal.
  4. I en bekräftelseruta får du frågan om du är säker på att du vill lämna kanalen. Tryck på Lämna kanal.
Om din iOS-enhet använder version iOS 13 eller högre, så kan du även lämna en kanal i kanalens kontextmeny.

Hur kan gäster lämna en kanal?

Enkanalsgäster kan inte gå ur en kanal på egen hand. De måste tas bort av kanal- eller teamadministratören. Flerkanalsgäster kan gå ur en kanal på egen hand. Så snart en flerkanalsgäst lämnar en kanal, kan de gå med igen endast om de blir inbjudna av en annan användare.