Gå ur ett gruppmeddelande

När ett gruppmeddelande inte längre är viktigt, kan du bara ta bort dig själv, så får du inga fler aviseringar.

 1. Öppna den konversation som du vill ta bort dig själv från.
 2. Klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Klicka på Hantera deltagare.
 4. Bredvid ditt namn klickar du på knappen Gå ur.
 1. Öppna den konversation som du vill ta bort dig själv från.
 2. Klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Välj Medlemmar i menyn.
 4. Håll in länge på ditt eget namn.
 5. Tryck på profilikonen med minustecknet längst upp till höger.
 1. Öppna den konversation som du vill ta bort dig själv från.
 2. Tryck på listan över konversationsdeltagare, längst upp i chattfönstret.
 3. Ett fönster med fler uppgifter öppnas.
 4. Sök upp ditt namn och bredvid det trycker du på den röda profilen med en x-ikon.
Tänk på att du inte kan gå ur ett meddelande för två. Men, du kan stänga av ljudet om du vill.