Skicka foto eller bilaga i ett meddelande

Du kan skicka foton, filer eller andra sorters bilagor i Twistmeddelanden. Såhär gör du.

 1. När du skriver ett meddelande, trycker du på gemikonen längst ned till höger.
 2. Välj den fil som du vill bifoga från din dator.
 3. Filen kommer att börja laddas upp och när det är klart kommer en grön bock att visas under textinmatningsrutan.
 4. Skriv texten i ditt meddelande, eller lämna meddelandet tomt och tryck sedan på Enter för att skicka.
 1. När du skriver ett meddelande, trycker du på gemikonen eller kameraikonen till vänster.
 2. Om du trycker på gemikonen, letar du upp den fil du vill bifoga och trycker på den.
 3. Så snart uppladdningen är klar kan du skriva ett meddelande, eller lämna meddelandet tomt och sedan trycka på skickaikonen för att skicka.
 4. Om du trycker på kameraikonen, kan du ta ett foto eller video och lägga till det i ditt meddelande.
 5. Så snart uppladdningen av fotot eller videon är klar kan du skriva ett meddelande, eller lämna meddelandet tomt och sedan trycka på skickaikonen för att skicka.

Du kan lägga till fler bilagor genom att trycka på + bredvid en bilaga och välja Ta foto eller Fil.

 1. När du skriver ett meddelande, trycker du på gemikonen eller kameraikonen till vänster.
 2. Om du trycker på gemikonen , har du tre val:
  1. "Ta foto eller video" gör att du kan ta eller skicka ett nytt foto eller video.
  2. "Använd senast tagna foto" bifogar det senaste fotot eller videon du tagit.
  3. "Fotobilbliotek" gör att du kan välja ett foto eller en video direkt från ditt befintliga bibliotek.
 3. Om du trycker på kameraikonen, kan du ta ett foto och lägga till det direkt i ditt meddelande.
 4. Så snart du har valt bilaga eller tagit ett foto eller en video, kommer du att se en framstegsindikator som visar hur många procent av bilagan som har laddats upp.
 5. Så snart uppladdningen är klar kan du skriva ett meddelande, eller lämna meddelandet tomt och sedan trycka på skickaikonen för att skicka.

Du kan lägga till fler bilagor genom att trycka på kameraikonen eller gemikonen efter att du laddat upp din första bilaga.