Ändra din e-postadress

Ibland behöver man ändra sin primära e-postadress eller den e-postadress som associeras med något av de Twistteam som man tillhör.

Ändra din primära e-postadress

 1. Klicka på din profilbild längst upp till höger.
 2. Klicka på Dina inställningar.
 3. Klicka på fliken E-post.
 4. Klicka på Lägg till e-postadress längst ned.
 5. Skriv in den nya e-postadressen och klicka på Lägg till.
 6. I rullgardinsmenyn Primär e-postadress väljer du din nya e-postadress.
 1. Tryck på menyikonen längst upp till vänster.
 2. Tryck på E-post.
 3. Tryck på Lägg till e-postadress.
 4. Skriv in din nya e-postadress och tryck på Lägg till.
 5. Under Primär e-postadress trycker du på den nuvarande e-postadressen, för att ändra till den nya e-postadressen.
 1. Tryck på Mer längst ned till höger.
 2. Tryck på E-post.
 3. Tryck på Lägg till e-postadress längst ned.
 4. Skriv in din nya e-postadress och tryck på Lägg till.
 5. Tryck på tillbakapilen längst upp till vänster.
 6. Under Primär e-postadress trycker du på den nuvarande e-postadressen, för att ändra till den nya e-postadressen.

Ändrar din e-postadress för ett nytt team

 1. Klicka på din profilbild längst upp till höger.
 2. Klicka på Dina inställningar.
 3. Klicka på fliken E-post.
 4. Klicka på Lägg till e-postadress längst ned.
 5. Skriv in den nya e-postadressen och klicka på Lägg till.
 6. Klicka på fliken Profil.
 7. I rullgardinsmenyn Välj ett team väljer du det team vars associerade e-postadress som ska ändras.
 8. I rullgardinsmenyn E-post väljer du din nya e-postadress.
 1. Tryck på menyikonen längst upp till vänster.
 2. Tryck på E-post.
 3. Tryck på Lägg till e-postadress längst ned.
 4. Skriv in din nya e-postadress och tryck på Lägg till.
 5. Tryck på tillbakapilen längst upp till vänster.
 6. Tryck på det team vars associerade e-postadress som ska ändras.
 7. Tryck på menyikonen längst upp till vänster.
 8. Tryck på Profil.
 9. Tryck på din befintliga e-postadress under E-post.
 10. Välj din nya e-postadress.
 1. Tryck på Mer längst ned till höger.
 2. Tryck på E-post.
 3. Tryck på Lägg till e-postadress längst ned.
 4. Skriv in din nya e-postadress och tryck på Lägg till.
 5. Tryck på tillbakapilen längst upp till vänster.
 6. Tryck på det team vars associerade e-postadress som ska ändras.
 7. Tryck på Profil.
 8. Tryck på din befintliga e-postadress under E-post.
 9. Välj din nya e-postadress.

Vanliga frågor

Fråga: Varför kan jag inte radera min primära e-postadress?

Svar: Den primära e-postadressen går inte att radera, eftersom den behövs för att logga in på ditt Twistkonto. Var snäll och välj en annan primär e-postadress först, så kan du sedan radera den före detta valda primära e-postadressen.

Fråga: Kan man använda en annan e-postadress för att ta emot aviseringar om fakturering?

Svar: Absolut! Du behöver bara ändra den e-postadress som associeras med det team som tar emot faktureringsaviseringar.

Endast teamadministratörer kan ta emot faktureringsaviseringar.