Hur gäster funkar i Twist

Oavsett om du arbetar med frilansande konsulter, agenturer, tredjepartsmedarbetare eller annan form av tillfällig teammedlem, så behöver du ibland ta in gäster i ditt Twist-team. Såhär funkar gäster i Twist:

Vad är gäster?

Gäster har endast tillgång till kanalerna som du väljer åt dem. De kan delta i konversationer med teammedlemmarna i dessa kanaler och fortsätta sitt arbete där.

Det finns två slags gäster, enkanals- och flerkanalsgäster, baserat på hur många kanaler som de har tillång till.

Enkanalsgäster har endast tillgång till en kanal:

 • Enkanalsgäster är gratis
 • De har full tillgång till kanalen som de har lagts till i, precis som en teammedlem
 • De kan inte se andra kanaler
 • De kan endast se teammedlemmarna som finns i den kanalen
 • De kan endast skicka direktmeddelanden till medlemmar i den kanalen
 • Enkanalsgäster är användbara när man vill samarbeta med andra i ett specifikt projekt

Flerkanalsgäster har tillgång till multipla kanaler:

 • Flerkanalsgäster faktureras som vanliga medlemmar i ditt team
 • De har full tillgång till alla kanalerna som de har blivit tillagda i, precis som en teammedlem
 • De kan inte se någonting utanför dessa kanaler
 • De kan endast se teammedlemmarna som finns i kanalerna som du har lagt till dem i
 • De kan endast skicka direktmeddelanden till teammedlemmar i kanalerna som du har lagt till dem i
 • Flerkanalsgäster är användbara när man vill samarbeta under en längre tid, i flera olika projekt

Hur man bjuder in gäster till Twist

Läs om hur man bjuder in gäster till Twist och ta en titt på några tips på hur man använder Twist ihop med kunder, gäster och konsulter.

Hur man hanterar gästbehörigheter och åtkomst

Ibland kanske man vill ändra så att en gäst blir en teammedem, eller tvärtom. Läs vår hjälpartikel om hur man byter mellan medlemsrollerna gäst, teammedlem och administratör.

Endast en administratör kan ändra roll på gäster.

Om du vill ändra på en gäst från flerkanals- till enkanals- eller från enkanals- till flerkanals-, så gör du det genom att lägga till eller ta bort dem från kanaler.

 • Om de bara finns i en kanal, kommer de att bli enkanalsgäster
 • Om de finns i flera kanaler, kommer de att bli flerkanalsgäster

Enkanals- och flerkanalsgäster har olika åtkomst och behörigheter i Twist. Här följer en lista på vad de får och inte får göra.

Åtgärd

Flerkanalsgäst

Enkanalsgäst

Skapa öppna kanaler

Skapa privata kanaler

Gå med i öppna kanaler som de har blivit inbjudna till

Gå med i privata kanaler som de blivit inbjudna till

Inleda ett direktmeddelande med andra användare i samma kanal

Inleda ett direktmeddelande med andra användare som inte är i samma kanal

Ta emot ett meddelande från vilken teammedlem som helst i hela Twist-teamet

Delta i konversationer i multipla kanaler

Redigera, arkivera eller radera kanaler

Bli tillagd i en grupp

Skapa nya grupper

Lägga till en ny teammedlem i ditt Twist-team

Bjuda in andra användare till en kanal

Ta bort andra användare från en kanal

Fakturering

Gästfakturering är enkel att förstå sig på:

 • Enkanalsgäster är gratis
 • Flerkanalsgäster faktureras som vanliga teammedlemmar
Du kan endast bli fakturerad för flerkanalsgäster om du har Twist Unlimited. Om du har en flerkanalsgäst i Twist Bas, så kommer de att vara gratis (och kommer endast att kunna se en månads tråd- och meddelandehistorik, precis som alla gratismedlemmar).

Twist kommer automatiskt att hålla reda på om dina gäster är fler- eller enkanals. Här följer några punkter om hur gästfakturering är uppdelat:

 • En gäst utvärderas som enkanals- eller flerkanals- baserat på hur många aktiva kanaler som de är med i. Arkiverade eller raderade kanaler räknas inte in i flerkanalsgästens status
 • När en kanal arkiveras, så kommer alla flerkanalsgästers status i den kanalen att bli omvärderade: om de bara finns i en kanal nu, så kommer de automatiskt att bli omgjorda till enkanalsgäster. Den ändrade faktureringen hanteras automatiskt av Twist
 • När en flerkanalsgäst blir en enkanalsgäst, så kommer vi att omfördela teamets tillgodokrediter retroaktivt, baserat på hur länge gästen har haft flera kanaler. Botten Ada kommer också att skicka en avisering till teamets administratörer
 • När en enkanalsgäst blir en flerkanalsgäst, så kommer Twist automatiskt att registrera detta, samt debitera dig en justerad summa i din nästa faktureringsperiod. Ada kommer också att skicka en avisering till teamets administratörer

Vanliga frågor

Fråga: Hur mycket kostar en gäst?

Svar: Enkanalsgäster är gratis och flerkanalsgäster faktureras som vanliga användare.

Fråga: Vad händer när en enkanalsgäst läggs till i ytterligare en kanal?

Svar: Den gästen kommer automatiskt att uppgraderas till en flerkanalsgäst och Ada kommer att skicka ett direktmeddelande till teamets kontoadministratörer och berätta om ändringen.

Flerkanalsgästen kommer sedan att bli fakturerad som en vanlig användare där avgiften fördelas retroaktivt för den månad som hen lades till. Administratören kan ta tillbaka ändringen genom att ta bort flerkanalsgästen från den extra kanalen och låta den återgå till att vara enkanalsgäst.

Fråga: Vem kan lägga till gäster och uppgradera en enkanalsgäst till en flerkanalsgäst?

Svar: Medlemmar och administratörer kan bjuda in båda sorters gäster, men endast administratörer kan ändra på gästernas roller efter att de har blivit tillagda.

Medlemmar och administratörer kan båda två lägga till befintliga gäster i extra kanaler, vilket kan höja enkanalsgästen upp till flerkanalsgäst, vilket i sin tur kommer att faktureras därefter.

Fråga: Kan flerkanalsgäster lägga till sig själva i ytterligare kanaler?

Svar: Nej. De kan inte lägga till sig själva i ytterligare kanaler. Alla gäster, inklusive flerkanalsgäster, kan endast delta i kanaler som de har blivit tillagda i av en administratör eller medlem i teamet.

Fråga: Kan gäster skicka direktmeddelanden till medlemmar i mitt Twist eller komma åt teamregistret?

Svar: De kan endast skicka direktmeddelanden till teammedlemmar i kanalerna som de tillhör.

Fråga: Kan gäster skapa grupper?

Svar: Nej.

Fråga: Kan gäster lägga till nya medlemmar i mitt Twist?

Svar: Nej.

Fråga: Hur justerar jag gästernas behörigheter och åtkomst?

Svar: Se här ovan, under Hantera gästbehörigheter och åtkomst.

Fråga: Vad händer när en gäst är medlem i en kanal som arkiveras?

Svar: Gäster anses vara flerkanalsgäster om de ingår i fler än en aktiv kanal (d.v.s, ej arkiverad eller raderad).

Om en flerkanalsgäst finns i två kanaler och en av dem arkiveras, så blir den gästen automatiskt nedgraderad till en gratis enkanalsgäst. Om den kanalen sedan tas ut från arkivet, så sker det motsatta och enkanalsgästen blir uppgraderad till flerkanalsgäst, samt fakturerad därefter.

Fråga: Kan vanliga användare kontakta gäster?

Svar: Alla medlemmar (icke-gäster) i teamet har åtkomst till hela teamregistret, vilket inkluderar alla gäster. Fullvärdiga medlemmar kan kontakta alla gäster med direktmeddelanden. Däremot behöver den fullvärdiga medlemmen vara medlem i samma kanal som gästen, för att kunna meddela denna i en kommentar eller tråd.

Fråga: Kan gäster skicka direktmeddelanden till fullvärdiga medlemmar i mitt team?

Svar: En gäst kan inte starta en direktmeddelandekonversation med en medlem utanför sin kanal. Däremot kan teammedlemmen svara och fortsätta på en konversation, så snart en teammedlem har skickat ett direktmeddelande till gästen och så länge de önskar därefter.

Fråga: Hur många gäster kan jag ha på mitt konto?

Svar: Det finns ingen gräns för hur många gäster som du kan bjuda in, oavsett om du har Bas eller Unlimited. Däremot så behöver du läsa här ovan om hur enkanals- och flerkanalsgäster faktureras.

Fråga: Om vi uppgraderar till Twist Unlimited, kommer våra gäster då att ha tillgång till obegränsad fillagring och kunna se trådar och meddelanden från mer än en månad tillbaka?

Svar: Ja, om ditt team uppgraderar till Twist Unlimited, så kommer dina gästteammedlemmar att ha åtkomst till obegränsad fillagring. De kan också se hela sin kommentars- och meddelandehistorik och kommer inte att ha begränsningen på en månad.